Ceník Zooškolky

 Platný od  1. září 2022 do 31. prosince 2022. 

Denní sazba se odvíjí od doby pobytu v DKK , věku dítěte a také od počtu dnů pobytu dítěte v DKK – při častějším a delším pobytu v DKK je denní sazba nižší (viz tabulka). V ceně jsou zahrnuty veškeré pomůcky, spotřební a výtvarný materiál i aktivity (keramika, flétna, tanečky atd.), které během dne budou na programu. Jedinou výjmkou jsou aktivity, které pořádá jiný subjekt (plavání a angličtina s rodilou mluvčí). V ceně je zahrnuta DPH.

V ceně není započítaná strava dítěte. Za oběd účtujeme dětem 85 Kč za den a oběd. Obědy  jsou připočítávany k ceně za pobyt v dítěte ve školce. Svačiny si děti nosí z domova. 

 Cena nezahrnuje účast v kurzech angličtiny a plavecký kurz  (jenž zaštiťuje Dětského klubu Kodsymka,z.ú.) - viz níže.

Sourozenecká sleva 10%: druhé a každé další dítě z téže rodiny.
Jednorázová návštěva 
(bez oběda):  250 Kč/h; lze přikoupit i dětský oběd: 85,- Kč. 

Pobyt na zkoušku: 2 hodiny zdarma. Možnost bezplatného vyzkoušení si pobytu v Zooškolce nabízíme dětem, které zvažují pravidelnou docházku do DKK, jež by mohla po vyzkoušení následovat. Nevztahuje se na jednorázové a nepravidelné návštěvy. 

 

 Ceny školkovného za 1 den při různých frekvencích a dobách pobytu 

Denní tarif Typ pobytu Doba pobytu Děti Děti  
od 2 do 4 let od 4 do 6 let  
1x týdně dopolední 07.30-13.00h 960 Kč 860 Kč  
  polodenní 07.30-15.30h 1 230 Kč 1110 Kč  
  celodenní 07.30-17.00h 1 390 Kč 1 250 Kč  
           
2-3xtýdně dopolední 07.30-13.00h 770 Kč 690 Kč  
  polodenní 07.30-15.30h 1000 Kč 900 Kč  
  celodenní 07.30-17.00h 1 110 Kč 1000 Kč  
           
4-5xtýdně dopolední 07.30-13.00h 690 Kč 620 Kč  
  polodenní 07.30-15.30h 820 Kč 750 Kč  
  celodenní 07.30-17.00h 950 Kč 830 Kč  

 

 Prodloužená doba pobytu – dřívější příchod před 7,30h, popř. pozdější odchod po 17h se k denní ceně za standardní dobu pobytu se připočítává 125,- Kč za každou započatou půlhodinu navíc 

V případě předem omluvené absence rodiče sjednávají s provozovatelkou tzv.náhradu za absenci. Pokud není možné si náhradu vybrat, rozpočítá se absence dítěte do vyúčtování v následujícím měsíci, kde díky absenci může přejít do jiného tarifu. Např. chodí-li dítě do školky 5 dní v týdnu a měla by se mu krátit docházka o 1 týden, z vyúčtování se odečte 5 dní, Tím ovšem přejde následující týden z pětidenního tarifu do 3-4 denního.

Pokud chce dítě přerušit docházku na 1 týden a více ze své řádné docházky za účelem nemoci či dovolené, bude mu vyúčtován v době jeho absence 50% storno poplatek v příslušném tarifu (bez oběda) z neuskutečněné návštěvy. 

                                                                  

V ceníku záměrně neuvádíme měsíční ceny, protože ty závisejí na skutečném počtu pracovních pondělků, úterků, střed atd. v příslušném měsíci. Je možná i kombinace různých dob pobytu v různé dny týdne.

Školkovné a obědy  se platí předem na celý měsíc, a to nejpozději do posledního dne měsíce předchozího. Platit je možno převodem na účet číslo 43-4787270247/0100 (KB).   

 ODHLÁŠENÍ ÚČASTI DÍTĚTE
V případě, že se dítě z naléhavých (především zdravotních) příčin nemůže v dohodnutých termínech zúčastnit aktivit DKK , žádáme rodiče, aby je omluvili písemně, SMS či e‑mailem nejpozději do 17.00 hodin předešlého večera. Namísto zameškaných dnů se mohou omluvené děti zúčastnit aktivit DKK v náhradních termínech domluvených v souladu s přáním rodičů a kapacitními možnostmi DKK. Zameškané dny by měly být nahrazeny co nejdříve, pokud možno ještě v tom měsíci, ve kterém došlo k absenci. Pravidla pro poskytování náhrad naleznete zde.
 

 


Theme port sponsored by Duplika Web Hosting.
Domů Nahoru