Veronika Kodymová, DiS.

Veronika Kodymová(*1976), matka dvou dětí (Dalibor, * 2001, Alžběta, * 2004).

Vystudovala Vyšší odbornou školu pedagogickou,obor Předškolní a mimoškolní pedagogika.

Absolvovala kurs vzdělávacího programu projektu „Začít spolu“ společnosti Step by step.

Od Českého červeného kříže získala certifikát Zdravotník zotavovacích akcí:.

Absolvovala kurzy: Respektovat a být respektován

                            Čtenářský klub aneb vytváříme společenství nad knihou s předškoláky, který pořádá Nová škola, o.p.s.,

 

V létech 1996 - 2001 Veronika pracovala jako ošetřovatelka v plzeňské zoologické zahradě. Zde se starala nejen o hady, komodské varany a krokodýly, ale i o návštěvníky – převážně děti, které v rámci osvětových programů se zvířaty blíže seznamovala.

V roce 2007, na sklonku MD, působila krátce na Základní škole Hanspaulka jako dobrovolná asistentka učitele prvňáčků. Pomáhala organizovat program škol v přírodě a dalších školních akcí.

Po ukončení mateřské dovolené se aktivně zapojila do zřízení a rozjezdu filiálky školičky Domeček DC na Kodymce, kde  pracovala jako vychovatelkdětí ve věku 2-4 roky.

Na základě zpětné vazby od dětí i rodičů na Veroničinu práci s dětmi, ale i na prostředí útulné, přátelské podnětné prostředí Kodymky, se rozhodla Veronika navázat na tradici "feriálních osad" a v červenci 2009 založila Dětský klub Kodymka. Zde pracuje s dětmi v Zooškolce, ale rovněž zde v letech 2009-2016 vedla i chovatelský kroužek a kroužek vaření pro děti 1. stupně zákldní školy.

V únoru 2016 založila Veronika Kodymová spolu s manželem a kolegyněmi Dětský klub Kodymka,z.ú., který převzal z původního Dětského klubu Kodymka volnočasové aktivity, příměstské tábory i pořádání kulturně osvětových činností. 

V současnosti Veronika Kodymová vede Zooškolku Dětského klubu kodymka a pracuje zde i jako lektorka s dětmi od 2 do 6 let.

Pro Dětský klub Kodymka, z.ú. 2x týdně vede  Chovatelský kroužek pro děti od 6 do 13 let a 1 týdně Malý chovatel a Čtenářský klub pro předškoláky pro děti od 4 do 6 let . 


Theme port sponsored by Duplika Web Hosting.
Domů Nahoru