Stravování a pitný režim

Jídlo podáváme ve vnitřních či venkovních prostorách DKK, případně (na dlouhých výletech) i jinde na místech vhodných k občerstvovací přestávce. Hygiena před i po jídle je samozřejmostí.

Svačiny dětem připravují maminky podle stravovacích zvyklostí každého dítěte. Každé dítě má vymezený svůj vlastní prostor pro svačinku v chladničce.

Obědy zajišťuje firma INITA, zařízení školního stravování s.r.o. a jsou podávány v prostorách Dětského klubu Kodymka. Obědy jsou připravovány dle  norem dětského stravování. Sestávají z polévky a hlavního jídla. Jídelníček pro každý týden je k nahlédnutí v DDK.

Obědy nejsou zahrnuty do ceny dopoledního, odpoledního, polodenního i celodenního pobytu v DKK.

Pitný režim: Děti si nosí vlastní lahev s nápojem, aby se zajistila kontrola kolik které dítě přes den vypilo. Pokud pokud nápoj dopijí je jim doplněn. 
 


Theme port sponsored by Duplika Web Hosting.
Domů Nahoru