Soňa Hendrychová

 Soňa (*1988) po absolvování všeobecného gymnázia (2008) studovala na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy obor Pravěká a raně středověká archeologie. Během studia absolvovala půlroční stáž ve Slovinsku. Momentálně je studentkou navazujícího magisterského studia oboru Archeologie pravěku a středověku. Specializuje se na český a moravský raný středověk. Od roku 2014 také pracuje v Archeologickém ústavu AV ČR. Od roku 2006 pracuje jako sezónní průvodkyně v Sázavském klášteře. Praxi má také s dětmi- organizuje úspěšné Dětské archeologické dny v Sázavském klášteře, kde se děti zábavnou formou seznamují s prací archeologa a restaurátora. Je předsedkyní spolku „Po stopách našich předků“, který se specializuje na popularizaci archeologie a dalších historických oborů. V létě 2013 pracovala s dětmi i v Dětském klubu Kodymka.


Theme port sponsored by Duplika Web Hosting.
Domů Nahoru