Předškoláček a Školáček (kurz logopedické prevence & procvičování jemné motoriky ruky)

Kroužek vede: Michaela Truhlářová
 

Pod vedením logopeda si děti hravou formou procvičí obratnost mluvidel a správnou výslovnost. Při zábavných cvičeních se zaměříme na rozvoj smyslového vnímání, jemné motoriky ruky a tělesnou obratnost, abychom dětem zpříjemnili a zjednodušili start v první třídě.

Kurz  Předškoláček navštěvují děti od 4 let a musím hned v úvodu říct, že všechny děti jsou moc šikovné a pracují a hrají si s velkým zaujetím.

Kurz Školáček byl otevřen pro děti, které chtěly v návštěvě kroužku pokračovat, i když mezitím začaly chodit do školy.

Cíle naší společné činnosti:

  • Rozvoj slovní zásoby, gramatické stránky řeči, motoriky mluvidel a ruky.
  • Rozvoj sluchového vnímání – rozlišování délky a výšky tónů, hlasitosti, tempa.
  • Rozvoj koncentrace pozornosti, postřehu a procvičování logického myšlení.
  • Rozvoj prostorové představivosti a kombinačních schopností.
  • Procvičování zrakové analýzy a syntézy, koordinace zraku a pohybu ruky.              

Každá lekce je rozdělena do čtyř částí:

  • V úvodu se sesedneme do kroužku, přivítáme se a připomeneme si, co jsme dělali posledně.
  • V další části pracujeme v herně na koberci. Mezi nejoblíbenější patří hry se zvuky, hmatové hádanky, hra Na zrcadlo, Obr a trpaslík, sluchové pexeso, Slon a myška, Na čaroděje. Slovní zásobu rozšiřujeme pomocí říkanek, využíváme poutavé a vtipné obrázky a učíme se pojmenovávat nové předměty a děje
  • Ve třetí části pracujeme u stolečků. Do programu jsou zařazena cvičení na koncentraci pozornosti, na rozvoj zrakového vnímání a samozřejmě na rozvoj jemné motoriky ruky.
  • V poslední části si zopakujeme, co nového jsme se naučili, a děti mají možnost sdělit svá přání, jaké aktivity bychom mohli zařadit příště.

Materiály, které využíváme:
- Vlastní materiály – pracovní listy, pomůcky, hry a hračky
- Logopedická prevence –Dana Kutálková
- CD Poslechni a poznej zvuky
- Šimonovy pracovní listy
- Shody a rozdíly – Zdena Michalová

Co nás čeká:
- Procvičování pojmů více – méně, nahoře – dole, vpředu – vzadu, větší – menší, nad, pod, uvnitř
- Chystáme čichové pexeso, polystyrenové závodění a slalom, chronologické řazení obrázků a následné vyprávění příběhu.                                             

                                                                                                                                Michaela Truhlářová

Termíny  -  Předškoláček: 

Den od do poprvé naposled nekoná se
pondělí

14:00

15:00

16:00

14:45

15:45

16:45

16.9.2014 26.1.2015

27.10.; 17.11; 22.12. a 29.12. 2014

 

Termín - logopedická prevence pro nejmenší:

Den od do poprvé naposled nekoná se
dle zájmu a domluvy    

 

 

 


Theme port sponsored by Duplika Web Hosting.
Domů Nahoru