Kroužek zobcové flétny

 Kroužek vede: Mgr. Jindra Černá

Obrázky z prázdninového hudebního tábora vedeného Jindrou Černou naleznete zde.

 
Děti se prostřednictvím hry na flétnu naučí správně dýchat, objeví, co je to rytmus, noty (Cecilka, Davídek, Emil, Fifinka, Gustav, Amálka, Honzík). Po zvládnutí první písničky je naplní radost z hudby a úspěchu.
 
Co s sebou: sopránovou zobcovou flétnu (raději z prodejny hudebních nástrojů-flétny z hračkářství s cenou pod 200,- Kč jsou velmi nekvalitní).
 
Termín: čtvrtek 9.30-10.30 hodin
 
 
Aktualizace: 18.11.2009
 
CÍLE KROUŽKU
V kroužku zobcové flétny se děti přirozeně a nenásilně seznamují s tímto prvním hudebním nástrojem, ale především se s pomocí zobcové flétny rozvíjí jejich přirozená muzikalita, smysl pro rytmus a intonaci a děti jsou vedeny ke správnému a zdravému dýchání.  Zároveň je tak podporován rozvoj komunikačních, řečových i jemných motorických schopností dětí předškolního věku.
 
JAK KROUŽEK PROBÍHÁ
Každá lekce je vedena tak, aby se během ní prostřídala cvičení zdravého dýchání, rytmická cvičení, zpěv písní, prstová a motorická cvičení s flétničkou směřující k ovládnutí nástroje.   Lekce jsou většinou monotematické (zvířátka, vláčky, různé profese), na dané téma volíme písničku, kterou zpíváme, rytmizujeme, vymýšlíme k ní různá další cvičení, pracujeme s ovládnutím „zvuků“, které nám flétna umožňuje. Děti se postupně seznámí  s rodinou zobcových i dalších fléten, poznají, k čemu je metronom i další hudební pomůcky. Dle schopností a věku dětí směřujeme k technickému ovládnutí nástroje tak, aby si děti byly schopné koncem roku zahrát jednoduchou písničku (v rozsahu kvinty) a zvládnout základní pojmy hudební teorie (notová osnova, houslový klíč, jména pěti not – Honzík, Adélka, Gustík, Cecilka, David). Samo technické zvládání flétny však není hlavním cílem, jde především o setkání s aktivním „vytvářením“ i vyjádřením hudby.
 
Literatura, podle které pracujeme:
Jan Kvapil: Flautoškola I
Pierre van Hauwe: Hudební školka
Iveta Hlavatá: Hrátky s flétnou a písničkami
Zdeněk Šimanovský: Hry s hudbou, techniky muzikoterapie
Vlastní metodika lektorky
 
 
Doposud jsme si „hráli“ s tématy les, zvířátka – kočičky a koťata, pejsci, vlaky. Učili jsme se, jak muzikanti dýchají do břicha a posilují bránici cviky jako „udýchaný pes“ nebo „mašina“. Snažíme se lehce foukat do flétničky, děti vědí, kde flétna v puse „bydlí“, jak používat jazyk. Umějí také z flétny vykouzlit ptáčky, ale i strašidla. Děti poznaly metronom, různé velikosti fléten a jejich užití. Flétničku se snažíme technicky ovládnout pomocí tónu „tříprstík, dvouprstík a jednoprstík“ a provádíme motorická cvičení k jejich zvládnutí.

Mgr. Jindra Černá

 

 

Theme port sponsored by Duplika Web Hosting.
Domů Nahoru