Pohádkový dramatický kroužek

Kroužek vede: Kamila Sedláčková

Obrázky z kroužku naleznete zde

CÍLE KROUŽKU

Při práci v dramatickém kroužku by děti měly hravou formou všestranně rozvíjet svou osobnost, nejedná se tedy pouze o "hraní divadla", ale snažíme se o rozvoj muzikálnosti, rytmu, pohybové složky, prožívání sebe sama a svých pocitů, vztahů s ostatními, "vyzkoušení si" různých rolí a situací, vcítění se, napodobení.

Cílem kroužku bude připravit divadelní představení se vším všudy. Nejprve si přečteme pohádku a vysvětlíme si její smysl, aby všichni pochopili, o co v ní jde a mohli hru správně ztvárnit. Potom si v kroužku vyrobíme kulisy, kostýmy a masky, popř.použijeme různé maňásky nebo plyšáky, rozdělíme si role a naučíme se text i písničky.

Jedno dítě je rozený herec, jiné krásně zpívá, jiné tancuje, další třeba výborně maluje…V kroužku najde svoje uplatnění každý, kdo má zájem o tvůrčí práci v kolektivu a dokáže se při ní dobře bavit.

Kroužku se mohou zúčastnit jak děti, které budou v úterý odpoledne ve školce (pro ně je poplatek za kroužek zahrnut do ceny školkovného), tak i další děti.

 

 
JAK KROUŽEK PROBÍHÁ
Protože chvilku trvalo, než se ustálilo osazenstvo kroužku, nezačínali jsme
zatím s "nacvičováním" představení. Děti si však již oblíbily spoustu her a
písniček, pokaždé si vyzkoušely  ztvárnit nějakou pohádku, takže jsme schopní
zaimprovizovat Tři prasátka, Jak si stromy povídaly, Zlatovláska a tři medvědi,
O zkamenělém království, Budka v poli a O hříbku. Práce  v kroužku je členěna na několik fází, snažíme se o prostřídáníklidnějších a živějších částí. Na začátku se přivítáme písničkou a zahrajeme si některou z interaktivních her. Poté si povídáme na téma, které se objeví v pohádce, přečteme si pohádku, pak chvilku tvoříme výtvarně, např. některou z rekvizit, rozdělíme role a pohádku si vyzkoušíme. Děti si většinou touží yzkoušet více rolí, takže někdy hrajeme pohádku i tolikrát, kolik je dětí! Na závěr si zazpíváme písničku na přání s orffovými nástrojky, případně si ještě povídáme o prožitku ze hry. Musím konstatovat, že všechny děti jsou velmi šikovné a aktivní, a mají velikánskou schopnost tvořivosti a improvizace. Je úžasné je sledovat, kolik vlastních nápadů samy do naší práce přinášejí.
 
Inspiraci čerpáme z těchto pramenů:
Časopis Pastelka
Knihy:
Eva Cílková, Irena Hříbková: Děti hrají divadlo
Zdeněk Šimanovský; Alena Tichá: Lidové písničky a hry s nimi
Pohádky se zvířátky, Pohádky pro předškoláky
 
Kamila Sedláčková

Termín:

Den od do poprvé naposled nekoná se
úterý 15:30 16:15

 13.9.2022

 24.1.2023

 27.9.; 225.10., 20. a27.12. 2023 


Theme port sponsored by Duplika Web Hosting.
Domů Nahoru