Chovatelský kroužek

Pro děti od 6 do 12 let – od 18. 9. 2023
Pondělí 15:45 – 17:00
16 lekcí – 2240 Kč
provozuje DKK,z.ú. – kurz není v ceně školky
a není určen pro předškolní děti!
Lektoři: Veronika, Petr, Dalibor a Alžběta Kodymovi

Další obrázky z kroužku naleznete zde, z letních "Chovatelských týdnů" zde .

ChlupinkaNe každé dítě může mít doma nějaké zvířátko. Kluci a holky, kteří mají o zvířata hlubší zájem, si mohou péči o králíky, morčata či želvy vyzkoušet alespoň v chovatelském kroužku. Jeho členové mají možnost poznat zblízka i život v zahradním jezírku a osobně se setkat s dalšími zvířaty – sarančaty, cvrčky, žábami, gekony, bazilišky, trnorepy, užovkami atd. - na Kodymce je chováme mimo prostory DKK,z.ú. a hned tak někdo se k nim nedostane. O zvířatech si budeme i hodně vyprávět- o tom, jak žijí, jaké podmínky mají tato zvířata v přírodě a povíme si i o tom, jak jim vytvořit vhodné prostředí i v zajetí. Děti mají možnost získat bezprostřední zkušenost se zvířaty - pozorovat je na vlastní oči přímo v akci - jak se chovají, jak přijímají potravu, jak se dorozumívají atp.. Budeme odkrývat jejich fascinující způsob života a získávat kladný vztah ke všemu živému. Děti si vyzkoušejí, co péče o domácí mazlíčky obnáší. Pokud se dětem některý tvoreček zalíbí, mohou si jej i pohladit či podržet v ruce.

Náš kroužek je ryze praktický. Děti stráví minimum času nad pracovními listy, ale maximum času mezi různými domácími, exotickými i volněžijícími zvířaty.  Tento kroužek učí děti tomu, aby než si pořídí domů zvířátko, věděly, že mít zvíře není jen o mazlení, ale i o drbání za ouškem. Chovatelský kroužek na Kodymce učí děti zodpovědnosti a povinnostem, které v sobě chovatelství skrývá a zároveň radosti, kterou nám svou přítomností zvířata dávají.  

JAK KROUŽEK PROBÍHÁ:

  • v úvodních minutách sedíme s dětmi v kruhu , vyprávíme si a debatujeme. Po krátkém úvodu a seznámení přejdeme k tématu dne. Téma je voleno tak, aby k němu měl co říci nejen lektor, ale i děti. Nenásilnou formou seznamujeme děti se základními poznatky ze zoologie a chovatelství.
  • jako rozcvička po teoretickém úvodu následuje praktická činnost-děti pomáhají např. při krmení zvířat, čištění ubikací apod. I při takovýchto pracech si lze užít dost legrace. 
  • pokud si děti potřebují odpočinout, zařadíme přestávku - odlehčující vložku, jako byla například morčecí svatba, projížďka na dvoukoláku po zahradě apod., případně se mohou hladové děti nasvačit a žíznivé napít.
  • pozorujeme životní projevy zvířat-například při krmení.
  • na závěr: volno, hrátky se zvířátky - každý se může pomazlit nebo pohrát se zvířetem podle svého výběru.
  • Do kroužku chodí dokonce i alergici – ti se však mohou mazlit jen se zvířaty šupinatými.

Co s sebou: oblečení a obutí, které snese případné znečištění

Na podzim se mimo pravidelné péče o zvířata na Kodymce můžeme těšit i naukládání zvířat k zimnímu spánku. Budeme pozorovat jak se připravují na zimu volně žijící zvířata a během zimy nás čeká i několi zeměpisných a chovatelských povídání s pomítáním rozličných zajímavých biotopů zvířat z bližších i dalekých exotických krajů.

V jarním běhu budeme moci pro změnu sledovat ústup zimy a nástup jara: zimování čolků v podzemní "kryptě", jejich cestu do vody, probuzení suchozemských želv a hadů ze zimního spánku a počátek aktivity ještěrek. V teplých dnech se nabízejí se vzrušující činnosti, jako je počítání čolků v zahradním jezírku, krmení vodních želv ve venkovním výběhu, krmení hadů,pozorování tajů mikrosvěta pod binokulární lupou a mikroskopem...
 
Samozřejmě bude v podzimním i jarním kroužku dost času na blízký kontakt s našimi chlupatými mazlíčky - morčaty a jejich mláďaty,králíky, křečíky, zakrslou kozouSkarou, cotonem Cotym (dříve Mateo Wintergarden), borderkolií Flypem Halibou, a také na spontánní hry na velké zahradě.
Děti se při kroužku často unaví a tak mají během kroužku i chvilku na svačinu.
Na programu kroužku je, vedle osobního seznamování se s různými zvířaty, i pozorování nálevníků, rostlinných buněk, krvinek a dalších objektů pod mikroskopem.

Občas se společně vypravíme do některé malé či velké zoologické zahrady(Zoopark v Zájezdě, Zoo Praha), poř.si pozveme i nějakého zajímavého hosta.

 

  

 

 

 

 

Theme port sponsored by Duplika Web Hosting.
Domů Nahoru