Ceník příměstských táborů

 Ceník je platný od 17. červnce 2023 do 1. září 2023

 

Ceník je stejný pro Prázdniny na Kodymce pro nejmenší i pro Letní příměstské prázdninové tábory pro školáky.

 

Pětidenní tábor na Kodymce vyjde na 4750Kč.

Je-li docházka nižší než 5 dní, je cena dle ceníku níže:

Za 1 den................................1390 Kč

Za 2 dny…………………………………….2360 Kč

Za 3 dny……………………………….....3330 Kč

Za 4 dny…………………………………...40400 Kč

 

Pokud dítě dostane příspěvek z projektu Aktivní město, který prokáže potvrzením o přiznaném příspěvku MČ P5 a 6 platí za 4-5 denní tábor o 800Kč méně, zbytek doplácí MČ P5 a 6. Je třeba dítě včas zaregistrovat a zažádat si o příspěvek. V případě, že bude dítěti příspěvek uznán, bude dítěti cena za tábor o tento příspěvek ponížena. 

Cena je konečná, další doplatky nejsou požadovány. Plně pokrývá veškeré aktivity.

U dětí 6-12 let jsou na programu výlety na zajímavá místa, návštěvy kulturních akcí, ZOO, muzeí či dětských hřišť apod. 
 Vstupné na tyto akce hradí provozovatel tábora, a tak není třeba dávat dětem peníze na vstup. Je však třeba, aby děti měly sebou na výlet Lítačku či přestupné jízdenky na MHD. Dále je důležité opatřit děti dokladem o věku s fotografií pro případ výletu za hranice Prahy.
 
  V ceně všech táborů je zahrnut oběd, ale ne svačina! Tu si nosí děti z domova společně s lahví pití, abychom mohli snadno kdykoliv vyrazit na výlet.
 

Rodiče by se měly seznámit se Smluvními podmínkami, seznámit sebe i dítě s Táborovým řádem a vyplnit tzv.bezinfekci, popř. dodat podklady pro vyhotovení potvrzení o účasti na táboře pro zdravotní pojišťovnu.

 

Přihlášení a platba

 • Účastník (dítě) je na akci přihlášen doručením řádně vyplněné a objednavatelem podepsané přihlášky provozovateli. Klientovi tak vzniká povinnost uhradit poplatek za akci tak, aby provozovatel částku obdržel nejpozději do termínu vyhlášeného pro úhradu poplatku.
 • Klient může poplatek uhradit buď najednou celou částkou ihned, nebo formou zálohy 1500,- Kč ihned a následným doplatkem, který musí být pořadateli doručen nejpozději měsíc před nástupem na akci.
 • Částku za tábor je možno uhradit bezhotovostním převodem (s uvedením daného variabilního a specifického symbolu).
 • Číslo účtu Dětského klubu Kodymka,z.ú.je 115-2007120207/0100.
  • Dokud nebyl za klienta v termínu splatnosti uhrazen poplatek ani záloha, může dát provozovatel přednost jinému zájemci, který zaplatil za akci dříve.
  • Přihláška bez včasné platby se považuje za neplatnou.
  • Při platbě napište prosím do poznámky jméno dítěte a název tábora např.chovatel, hudební, Pozníváme Prahu atd. Velmi nám to pomůže při identifikaci platby!!!
  • Pokud budou chtít rodiče uplatnit nárok na příspěvek od zdravotní pojišťovny, je možné vystavit potvrzení o účasti dítěte na táboře

 

 Stornovací podmínky

- 30 dnů před nástupem - 30 % z celkové částky
- 15 dnů před nástupem - 50 % z celkové částky
- 05 dnů před nástupem - 100 % z celkové částky (v případě zajištění náhrady na jiném táboře pouze manipulační poplatek 200,- Kč)

Pokud dítě onemocní a nebude moci se tábora zúčastnit, je třeba jej omluvit a dodat lékařské potvrzení o nemoci.

Pokud se dítě nemůže ze zdravotních důvodů zúčastnit celého tábora, může si absenci nahradit na jiném táboře pořádaném DKK,z.ú.během července a srpna 2023. Za neomluvené absence se náhrady neposkytují.

 

 

 

   

PřílohaVelikost
letak-sestka_taborova.pdf90.39 KB
letak-tabory_s_petkou.pdf89.23 KB
vseobecne_smluvni_podminky-nejmensi_2023.pdf160.36 KB
prazdniny_pro_nejmensicena_a_vs_2023.pdf148.51 KB
prohlaseni_o_seznameni_s_taborovum_radem.pdf124.23 KB
vseobecne_smluvni_podminky-skolaci_2023.pdf171.53 KB
program_taboru-skolacicena_a_vs_2023.pdf112.59 KB

Theme port sponsored by Duplika Web Hosting.
Domů Nahoru