Ceník příměstských táborů

 platný od 1. června 2022 do 31. srpna 2022

Dítě může přijít na jeden den, ale i na pět dní(celý tábor). Při častějším a delším pobytu v DKK je denní sazba nižší (viz tabulka). Cena v tabulce je konečná, další doplatky nejsou požadovány - plně pokrývá veškeré aktivity i výlety (včetně dopravy-mimo MHD, vstupné do ZOO, muzeí či jiných kulturních a vzdělávacích institucí, popř.za účast na koncertě nebo přednášce atd.), které se v rámci prázdninového programu v době pobytu dítěte konají.  V ceně je rovněž zahrnut oběd, ale ne svačina. Tu si nosí děti z domova společně s lahví pití, abychom mohli snadno kdykoliv vyrazit na výlet
 

Na programu jsou častěji výlety na zajímavá místa, návštěva kulturních akcí, dětských hřišť apod. Je třeba, aby děti měly sebou na výlet Lítačku či přestupné jízdenky na MHD. Dále je třeba opati dokladem o věku s fotografií pro případ výletu za hranice Prahy.

Rodiče by se měly seznámit se Smluvními podmínkami, seznámit sebe i dítě s Táborovým řádem a vyplnit tzv.bezinfekci, popř. dodat podklady pro vyhotovení potvrzení o účasti na táboře pro zdravotní pojišťovnu.

Děti z Prahy 5 a z Prahy 6 mají možnost získat od své MČ příspěvek z projektu Šestka táborová či Tábory s Pětkou. Pokud MČ potvrdí dítěti příspěvek je možné o něj pokrátit platbu za tábor viz informace níže.

 

Přihlášení a platba

 • Účastník (dítě) je na akci přihlášen doručením řádně vyplněné a objednavatelem podepsané přihlášky provozovateli. Klientovi tak vzniká povinnost uhradit poplatek za akci tak, aby provozovatel částku obdržel nejpozději do termínu vyhlášeného pro úhradu poplatku.
 • Klient může poplatek uhradit buď najednou celou částkou ihned, nebo formou zálohy 1500,- Kč ihned a následným doplatkem, který musí být pořadateli doručen nejpozději měsíc před nástupem na akci.
 • Částku za tábor je možno uhradit bezhotovostním převodem (s uvedením daného variabilního a specifického symbolu).
 • Číslo účtu Dětského klubu Kodymka,z.ú.je 115-2007120207/0100.
  • Dokud nebyl za klienta v termínu splatnosti uhrazen poplatek ani záloha, může dát provozovatel přednost jinému zájemci, který zaplatil za akci dříve.
  • Přihláška bez včasné platby se považuje za neplatnou.
  • Při platbě napište prosím do poznámky jméno dítěte a název tábora např.chovatel, hudební, Pozníváme Prahu atd. Velmi nám to pomůže při identifikaci platby!!!
  • Pokud budou chtít rodiče uplatnit nárok na příspěvek od zdravotní pojišťovny, je možné vystavit potvrzení o účasti dítěte na táboře

 

Termíny a výše platby a VS příměstských tábobů DKK, z.ú.

Letní příměstské prázdninové tábory v DKK, z.ú. v roce 2022

11.7-26.8.   týdenní cykly Prázdniny na Kodymce pro nejmenší - 4200 Kč 
11.-15.7.

 CHOVATELSKÝ TÝDEN l.  - 4200 Kč

18.-22.7.

 CHOVATELSKÝ TÝDEN ll. -  4200 Kč

25.-29.7.

LETEM SVĚTEM se zvířaty -  4200 Kč

 

 

01.- 05.8. CHOVATELSKÝ TÝDEN lll. -  4200 Kč
15.-19.8.

 HUDEBNÍ PRÁZDNINOVÝ TÁBOR  alias S muzikou za zvířátky -  4200 Kč

22.-26.8.

 POZNÁVÁME PRAHU A OKOLÍ  -  4200 Kč

29.8.-31.8. 

 POZNÁVÁME PRAHU A OKOLÍ ll.  -  2930 Kč

 

Cena za tábor, je-li docházka nižší než 5 dní:

Za 1 den................................1150 Kč

Za 2 dny…………………………………….2270 Kč

Za 3 dny……………………………….....2930 Kč

Za 4 dny…………………………………...3910 Kč

Za 5 dní (celý tábor) …………….…4200 Kč 

 

 

V případě, že dítě dostane příspěvek z projektu, který prokáže potvrzením o přiznaném příspěvku MČ:

MČ Praha 5-„Letní tábory s Pětkou“, platí za 4-5 denní tábor o 600Kč méně, zbytek doplácí

MČ P5 Praha 6 -„Šestka táborová“, “, platí za 4-5 denní tábor o 600Kč méně, zbytek doplácí MČ P6

 

 Stornovací podmínky

- 30 dnů před nástupem - 30 % z celkové částky
- 15 dnů před nástupem - 50 % z celkové částky
- 05 dnů před nástupem - 100 % z celkové částky (v případě zajištění náhrady na jiném táboře pouze manipulační poplatek 200,- Kč)

Pokud dítě onemocní a nebude moci se tábora zúčastnit, je třeba jej omluvit a dodat lékařské potvrzení o nemoci.

Pokud se dítě nemůže ze zdravotních důvodů zúčastnit celého tábora, může si absenci nahradit na jiném táboře pořádaném DKK,z.ú.během července a srpna 2021. Za neomluvené absence se náhrady neposkytují.

   

PřílohaVelikost
letak-sestka_taborova.pdf90.39 KB
letak-tabory_s_petkou.pdf89.23 KB

Theme port sponsored by Duplika Web Hosting.
Domů Nahoru