Archeologický tábor

Tábor vede: Soňa Hendrychová

Děti budou mít možnost proniknout do tajů archeologie, seznámí se s minulostí člověka a lidské kultury. Poznají práci archeologa, a to nejen teoreticky, ale dokonce si budou moci některé činnosti i vyzkoušet (vykopávání předmětů z písku archeologickou metodou, podle zručnosti dětí kreslení „nalezených“ předmětů, slepování keramických nádob ze střepů…). Důležitým odvětvím oboru je také experimentální archeologie, kdy se v praxi testují naše představy o výrobních postupech v minulosti. Proto i děti v praxi seznámíme s činnostmi dávných lidí- budou si moci vyzkoušet mletí na pravěkém mlýnku- žernovu, z vlastnoručně umleté mouky si upéct placky na ohni, upříst niť z ovčí vlny a další textilní techniky. Nebudou chybět ani výlety na zajímavé archeologické lokality v okolí- na Levý Hradec či do Šárky, navštívíme též Muzeum Hlavního města Prahy.

Tábor je vhodný pro děti od 6 do 12 let.

Termín: 10.-14.8. 2015


Theme port sponsored by Duplika Web Hosting.
Domů Nahoru