Angličtina s rodilou mluvčí

 

Pro děti od 2 do 6 let – od 5. 10. 2023
9:00 – 12:00 hod.
15 lekcí – 5250 Kč
(cena pro děti ze Zooškolky,
OSTATNÍ cena – info emailem)

Přihlášky - stejné jako do odpoledních kroužků - naleznete zde.

Naše kvalifikovaná rodilá mluvčí  povede výuku tak, aby byla pro malé děti zábavná, efektivní a příjemná. Vaše dítě se naučí nejen mnoho "základních věcí", ale získá také neocenitelné zkušenosti s výukou a prací s rodilými mluvčími. Naším cílem je v dětech probudit zájem o anglický jazyk, v tomto věku vytvořit především jeho pasívní znalost, t.j. porozumění bez nutnosti překladu do mateřského jazyka.

Je důležité, aby první zkušenosti, které dítě s výukou angličtiny získá, byly pozitivní. Proto jsou lekce zaměřené tak, aby byly zábavné a motivující a také pomohou vašemu dítěti lépe se připravit do budoucna na výuku angličtiny na základní škole. Výzkumy ukazují, že děti mají přirozenou schopnost učit se jazyky a tato činnost je nijak nepřetěžuje. Naopak, výuka cizímu jazyku je součástí celistvého vývoje dítěte a rozvíjí u dětí mnoho dalších schopností a dovedností, např.vizuální vnímání, rozvíjí motorické dovednosti a logické uvažování. Pro děti však musí být výuka podávána zábavnou formou - hrou nikdy nekončící, probíhající v přátelské a příjemné atmosféře.
 
Přestože děti neumějí zpočátku samy aktivně formulovat slovní sdělení, reagují na určité výzvy a podněty. Jedná se o nepřímé, ale zároveň velmi účinné způsoby učení. Například na výzvy Turn around -Sit down reagují děti adekvátní pohybovou reakcí - otočí se a sednou si. Pasivně odposlouchaná slovní zásoba přechází častým opakováním pohybových akcí zcela přirozeně "bez učení" v aktivní znalost slov a vět.
 
Jelikož výuku zajišťuje externistka - rodilá mluvčí, není tento kurs bezprostřední součástí dopoledního programu Zooškolky a není zahrnut do ceny běžného  pobytu v Zooškolce. Nicméně děti s rodilou mluvčí neabsolvují jen obyčejnou lekci angličtiny jako je to v jiných kurzech, ale stráví s naší lektorkou celé dopoledne včetně pobytu na zahradě či společného oběda. V podstatě se tedy jedná o dopolední program v angličtině. 
Cena je určena dětem, které jsou přihlášeny na čtvrteční pobyt v Zooškolce, kde mají řádně zaplacený pobyt. 

Cenu tzv. kombinovaný program s angličtinou s obědem, dopoledním, odpoledním či celodenním programem zpracujeme na požádání.

Při neúčasti na výuce (z jakýchkoliv důvodů) bohužel není možné vracet kurzovné či poskytovat náhrady.

Pro děti, které navštěvují DKK v čase výuky a angličtiny se zúčastnit nechtějí, je tou dobou připraven alternativní program, za který není potřeba nic doplácet. Děti ze Zooškolky si moho nahradit pobyt v Zooškolce, ale ne zameškanou angličtinu.

Theme port sponsored by Duplika Web Hosting.
Domů Nahoru