Zooškolka

Zooškolka:

Naše škola je zařízení, které pečuje o dítě na základě živnostenského oprávnění (srovnatelné s mateřskou školou nebo dětskou skupinou).  

Naše prostory jsou kolaudované pro účely školky stavebním odborem Úřadu městské části Prahy 6, schválené Hygienickou stanicí hlavního města Prahy, platíme daně, odvádíme DPH, nečerpáme žádné dotace. Naše lektorky mají odbornou způsobilost pro práci v MŠ.

Zajišťujeme celoročně předškolní vzdělávání a děti mohou Zooškolku navštěvovat 1-5xtýdně dle potřeby dětí a jejich rodičů.

Zooškolka je jedinečným projektem, který umožňuje dětem vyrůstat v přátelském podnětném prostředí uprostřed přírody s domácími, exotickými i volněžijícími zvířaty. Zooškolka spravuje historickou usedlost Kodymka, kde již v roce 1881 pořádal první dětské tábory F. S. Kodym, který společně se svým přítelem Vojtou Náprstkem snili o tom, jaké by to bylo báječné, kdyby v čechách vznikly školky pro předškolní děti a věřejné knihovny.

Zooškolka využívá prvky různých alternativních či inovativních směrů, tak aby z dětí, které navštěvují Kodymku byly silné, empatické osobnosti, které ne jen, že jsou zvyklé na to, že někdo respektuje jejich názor a potřeby, ale i ony samy dokáží respektovat své přátele, lektory či rodiče.

Je nám blízká myšlenka Lesních školek, leč jsme toho názoru, že aby bylo dítě v kontaktu s přírodou nemusí se vzdát toalety, teplé vody či vyhřátých místností naší usedlosti.

Wasdorfské prvky využíváme k tomu, aby si děti uvědomily, že každá věc má svou hodnotu a je za ní spousta práce. Pozorujeme přírodu, ale i různé živly, ale netvrdíme, že svět je kulatý a hebký........

Líbí se nám praktické prvky montessori, ale jsme toho názoru, že předškolní děti si mají hrát a ne "pracovat a dodržovat pracovní postupy". Pokud nám dítě vysvětlí co chce s montessori pomůckami dělat a má to nějaký smysl, např. skříň s fazolkami, hráškem či moukou se přímo nabízí k nápodobě maminky při vaření, v tu chvíli opustíme "předepsané pracovní postupy" a dáme dětem možnost si kreativně hrát.

Rozvoj kreativity, sociálního cítění, respektování druhých, schopnost mluvit o svých pocitech, umět spolupracovat, vážit si sebe, druhých, ale i sám sebe, to jsou věci, které považujeme za velmi důležité a to se snažíme dětem předat.

 

 Ako sme našli škôlku snov alebo kozy v Prahe 

Veronika Kodymová: Nechejte dětem dětství 

Výlet do ZOO 13. 8.

 Ve čtvrtek 13.8. navštívíme pražskou zoologickou zahradu, kam jsme všichni dlouho těšili. Do Tróje se přepravíme přívozem z Podbaby, čeká nás i příjemná procházka podle Vltavy. Prosíme rodiče, aby děti přivedly do DKK včas, abychom mohli vyrazit co nejdříve a měli na Zoo co nejvíce času. Výlet bude téměř celodenní - oběd dostanou děti na místě a do DKK se vrátíme až v cca. 15.30.>> Číst dál

Výlet parníkem 30.7.2009

Na příští výlet vyplujeme vltavským parníkem - alespoň naše děti si tento výlet velice oblíbily. Z přístaviště parníků na Trojském ostrově se vydáme lodí, která se vrací od Zoologické zahrady do centra Prahy. Proplujeme třemi zdymadly a budeme se kochat pohledy na Vltavu a lodě, které po ní plavou a na pražské dominanty, které se v ní zrcadlí. Plavba touto jedinou pražskou lodní linkou trvá asi 1,5 hodiny.>> Číst dál

Školní rok 2009/2010 v DKK

Aktualizace: 8.10.2009

Činnost DKK probíhá dle týdenního rozvrhu. Nedílnou součástí dopoledního programu pro předškolní děti jsou dopolední kroužky,  odpolední kroužky  jsou vhodné i pro děti, které již chodí do školy. 

Aktualizace: 31.8.2009>> Číst dál

Výlet na festival Teatrotoč 20.7.2009

Opět na doporučení rodičů jsme naplánovali výlet na pouliční festival "Teatrotoč", který se koná na pražské Kampě od 19. do 21. července. Děti budou mít možnost pracovat ve výtvarné dílně a samy si vyrobí napřáklad loutku. Navštívíme divadelní představení, shlédneme vystoupení klaunů a další atrakce. Tento festival navštívíme dvakrát - v pondělí dopoledne a v úterý odpoledne - aby si děti mohly v klidu užít jak pohádek, tak dílny.>> Číst dál

Prázdninové aktivity

Aktualizace: 30.8.2009

Prázdninový provoz DKK končí v pondělí 31. srpna 2009, v ůterý 1. září již začíná školní rok 2009/2010. Protože se však doplolední i odpolední kroužky rozjíždějí až od 14. září, nastane v prvních dvou zářijových týdnech přechodné období, kdy se program, podobně jako v době prázdnin, bude řídit aktuálním týdenním rozvrhem.

Prázdninový provoz bude v DKK obnoven opět v době školních prázdnin na Praze 6.>> Číst dál


Theme port sponsored by Duplika Web Hosting.
Domů Nahoru