Zooškolka

Zooškolka:

Naše škola je zařízení, které pečuje o dítě na základě živnostenského oprávnění (srovnatelné s mateřskou školou nebo dětskou skupinou).  

Naše prostory jsou kolaudované pro účely školky stavebním odborem Úřadu městské části Prahy 6, schválené Hygienickou stanicí hlavního města Prahy, platíme daně, odvádíme DPH, nečerpáme žádné dotace. Naše lektorky mají odbornou způsobilost pro práci v MŠ.

Zajišťujeme celoročně předškolní vzdělávání a děti mohou Zooškolku navštěvovat 1-5xtýdně dle potřeby dětí a jejich rodičů.

Zooškolka je jedinečným projektem, který umožňuje dětem vyrůstat v přátelském podnětném prostředí uprostřed přírody s domácími, exotickými i volněžijícími zvířaty. Zooškolka spravuje historickou usedlost Kodymka, kde již v roce 1881 pořádal první dětské tábory F. S. Kodym, který společně se svým přítelem Vojtou Náprstkem snili o tom, jaké by to bylo báječné, kdyby v čechách vznikly školky pro předškolní děti a věřejné knihovny.

Zooškolka využívá prvky různých alternativních či inovativních směrů, tak aby z dětí, které navštěvují Kodymku byly silné, empatické osobnosti, které ne jen, že jsou zvyklé na to, že někdo respektuje jejich názor a potřeby, ale i ony samy dokáží respektovat své přátele, lektory či rodiče.

Je nám blízká myšlenka Lesních školek, leč jsme toho názoru, že aby bylo dítě v kontaktu s přírodou nemusí se vzdát toalety, teplé vody či vyhřátých místností naší usedlosti.

Wasdorfské prvky využíváme k tomu, aby si děti uvědomily, že každá věc má svou hodnotu a je za ní spousta práce. Pozorujeme přírodu, ale i různé živly, ale netvrdíme, že svět je kulatý a hebký........

Líbí se nám praktické prvky montessori, ale jsme toho názoru, že předškolní děti si mají hrát a ne "pracovat a dodržovat pracovní postupy". Pokud nám dítě vysvětlí co chce s montessori pomůckami dělat a má to nějaký smysl, např. skříň s fazolkami, hráškem či moukou se přímo nabízí k nápodobě maminky při vaření, v tu chvíli opustíme "předepsané pracovní postupy" a dáme dětem možnost si kreativně hrát.

Rozvoj kreativity, sociálního cítění, respektování druhých, schopnost mluvit o svých pocitech, umět spolupracovat, vážit si sebe, druhých, ale i sám sebe, to jsou věci, které považujeme za velmi důležité a to se snažíme dětem předat.

 

 Ako sme našli škôlku snov alebo kozy v Prahe 

Veronika Kodymová: Nechejte dětem dětství 

Angličtina BABY ELF

Od 18. září opět otevíráme kurz angličtiny BABY ELF pro děti od 4 let, který povedou rodilí mluvčí s pedagogickým vzděláním. Kurz se bude konat každé úterý od 9.00 hodin. Sestává ze 16 lekcí po třech vyučovacích hodinách. Protože tento kurz pro nás zajišťuje občanské sdružení RIVENHILL ALLIANCE,  není jeho cena zahrnuta do školkovného. Kurzovné se platí na celý kurz předem, ceny v ceníku.
>> Číst dál

Co je nového ve školce

Školka Dětského klubu Kodymka je v provozu o prázdninách i ve školním roce. Akorát děti se nám na začátku nového školního roku hodně vymění - ty starší se stávají předškoláky a odcházejí do státních školek nebo do školy. A přicházejí nám děti nové. Některé z nich jsou v září ještě s rodiči na dovolené nebo někde u babičky a přijdou až se vlády nad počasím definitivně chopí podzim.>> Číst dál

Vánoční a novoroční svátky

V pátek začaly vánoční prázdniny, ale několik dětí ještě na Kodymku přišlo. O vánocích chtějí být rodiče se svými dětmi, a tak o nabízenou prázdninovou školku od 27. do 30. prosince neprojevil nikdo zájem, v DKK bude tudíž zavřeno. Školku opět otevřeme až 2. ledna 2012. Pondělí je však posledním dnem prázdnin, takže se nekonají odpolední kroužky a kursy. Úterý 3. ledna 2012 bude již běžným školním dnem a Dětský klub Kodymka bude v plném provozu.>> Číst dál

Ceník pro rok 2012

Od 1. ledna se v České republice zvyšuje DPH. Jelikož je Dětský klub Kodymka plátcem DPH a protože již více než dva a půl roku jedeme na původní "zaváděcí" ceny, nemůžeme zvýšení daně kompenzovat a nezbývá nám než ceny pobytu v DKK mírně  zvýšit - viz ceník školkovného i ceník kroužků a kurzů pro rok 2012. Vekeré slevy, zvýhodnění sourozenců atd. zůstává i nadále v platnosti, poměr mezi cenou a úrovní poskytovaných služeb je i nadále nejvyšší, jak je vůbec možné.>> Číst dál

BABY ELF - angličtina s rodilým mluvčím

Od 4. října začne v DKK kurz angličtiny BABY ELF pro děti od 4 let, který povedou rodilí mluvčí s pedagogickým vzděláním. Kurz sestává ze 16 lekcí po třech vyučovacích hodinách. Protože tento kurz pro nás zajišťuje občanské sdružení RIVENHILL ALLIANCE,  není jeho cena zahrnuta do školkovného.>> Číst dál

Rozvrh pro 1. pololetí školního roku 2011/2012

Aktuální rozvrh školky, zájmových kroužků a kurzů jakož i aktivit pro rodiče s dětmi i bez dětí, které pořádá  Dětský klub Kodymka naleznete zde.  Přichystali jsme řadu novinek - pro děti ze školky například angličtinu s rodilým mluvčím  BABY ELF. Přibyly některé kroužky a kurzy, naopak například capoeiru (z důvodů dlouhodobé poúrazové rehabilitace lektorky) letos bohužel neotevíráme. Kroužky začínají od středy 14. září, pondělní kroužky proběhnou poprvé 19.9. a úterní 20.9.>> Číst dál

Školka v prvním pololetí školního roku 2011/2012

1. září nám zase začíná školní rok. Ve školce se sejdou děti, které k nám již chodily, s dětmi nově přihlášenými. Podle přihlášek se zdá, že kapacita školky je prakticky naplněna, zejména v některých dnech. Nyní očekáváme, že rodiče potvrdí přihlášení dětí zaplacením školkovného  do 31.VIII. a že děti v září skutečně nastoupí. Je však možné, že některé z dětí se dostanou do státních školek a že se tudíž několik míst u nás ještě uvolní.>> Číst dál

Prázdninová školka

Dětský klub Kodymka je v provozu po celý rok mimo státní svátky. V době letních prázdnin je v provozu jak školka pro děti ve věku 2-6 let , tak příměstské tábory pro 6-10 leté děti. Příměstské tábory jsou tématické; pokud i mladší děti mají o určitý program zájem a pokud jsou schopny udržet krok se školáky, mohou se také zapojit.>> Číst dál

Nové ceníky - staré ceny

Od poloviny června 2010 platí nové ceníky DKK, ke zdražení však nedošlo a ceny jsou stále nebývale nízké. Ceník kroužků a kurzů se nezměnil vůbec, bude platit až do ledna 2011. Rovněž ceny školkovného se nezměnily,  pouze k nim byl připočten poplatek za oběd, který se dosud platil zvlášť . Takže se nově bude sourozenecká sleva vztahovat i na obědy. A rovněž byla ustanovena čtvrtá doba pobytu - pro děti, které přijdou do DKK v 11.30 rovnou na oběd a setrvají až do 17.00.>> Číst dál

Zápis do školky pro děti od 2 do 6 let pokračuje

Školka Dětského klubu Kodymka se v zimě docela dost zaplnila, stále však zbývá, alespoň některé dny,  pár posledních míst.>> Číst dál


Theme port sponsored by Duplika Web Hosting.
Domů Nahoru