Zooškolka

Zooškolka:

zajišťuje celoročně předškolní výchovu a děti ji mohou navštěvovat 1-5xtýdně dle potřeby dětí a jejich rodičů.

Zooškolka je jedinečným projektem, který umožňuje dětem vyrůstat v přátelském podnětném prostředí uprostřed přírody s domácími, exotickými i volněžijícími zvířaty. Zooškolka spravuje historickou usedlost Kodymka, kde již v roce 1881 pořádal první dětské tábory F. S. Kodym, který společně se svým přítelem Vojtou Náprstkem snili o tom, jaké by to bylo báječné, kdyby v čechách vznikly školky pro předškolní děti a věřejné knihovny.

Zooškolka využívá prvky různých alternativních či inovativních směrů, tak aby z dětí, které navštěvují Kodymku byly silné, empatické osobnosti, které ne jen, že jsou zvyklé na to, že někdo respektuje jejich názor a potřeby, ale i ony samy dokáží respektovat své přátele, lektory či rodiče.

Je nám blízká myšlenka Lesních školek, leč jsme toho názoru, že aby bylo dítě v kontaktu s přírodou nemusí se vzdát toalety, teplé vody či vyhřátých místností naší usedlosti.

Wasdorfské prvky využíváme k tomu, aby si děti uvědomily, že každá věc má svou hodnotu a je za ní spousta práce. Pozorujeme přírodu, ale i různé živly, ale netvrdíme, že svět je kulatý a hebký........

Líbí se nám praktické prvky montessori, ale jsme toho názoru, že předškolní děti si mají hrát a ne "pracovat a dodržovat pracovní postupy". Pokud nám dítě vysvětlí co chce s montessori pomůckami dělat a má to nějaký smysl, např. skříň s fazolkami, hráškem či moukou se přímo nabízí k nápodobě maminky při vaření, v tu chvíli opustíme "předepsané pracovní postupy" a dáme dětem možnost si kreativně hrát.

Rozvoj kreativity, sociálního cítění, respektování druhých, schopnost mluvit o svých pocitech, umět spolupracovat, vážit si sebe, druhých, ale i sám sebe, to jsou věci, které považujeme za velmi důležité a to se snažíme dětem předat.

 

Co je nového ve školce

Školka Dětského klubu Kodymka je v provozu o prázdninách i ve školním roce. Akorát děti se nám na začátku nového školního roku hodně vymění - ty starší se stávají předškoláky a odcházejí do státních školek nebo do školy. A přicházejí nám děti nové. Některé z nich jsou v září ještě s rodiči na dovolené nebo někde u babičky a přijdou až se vlády nad počasím definitivně chopí podzim.>> Číst dál

Vánoční a novoroční svátky

V pátek začaly vánoční prázdniny, ale několik dětí ještě na Kodymku přišlo. O vánocích chtějí být rodiče se svými dětmi, a tak o nabízenou prázdninovou školku od 27. do 30. prosince neprojevil nikdo zájem, v DKK bude tudíž zavřeno. Školku opět otevřeme až 2. ledna 2012. Pondělí je však posledním dnem prázdnin, takže se nekonají odpolední kroužky a kursy. Úterý 3. ledna 2012 bude již běžným školním dnem a Dětský klub Kodymka bude v plném provozu.>> Číst dál

Ceník pro rok 2012

Od 1. ledna se v České republice zvyšuje DPH. Jelikož je Dětský klub Kodymka plátcem DPH a protože již více než dva a půl roku jedeme na původní "zaváděcí" ceny, nemůžeme zvýšení daně kompenzovat a nezbývá nám než ceny pobytu v DKK mírně  zvýšit - viz ceník školkovného i ceník kroužků a kurzů pro rok 2012. Vekeré slevy, zvýhodnění sourozenců atd. zůstává i nadále v platnosti, poměr mezi cenou a úrovní poskytovaných služeb je i nadále nejvyšší, jak je vůbec možné.>> Číst dál

BABY ELF - angličtina s rodilým mluvčím

Od 4. října začne v DKK kurz angličtiny BABY ELF pro děti od 4 let, který povedou rodilí mluvčí s pedagogickým vzděláním. Kurz sestává ze 16 lekcí po třech vyučovacích hodinách. Protože tento kurz pro nás zajišťuje občanské sdružení RIVENHILL ALLIANCE,  není jeho cena zahrnuta do školkovného.>> Číst dál

Rozvrh pro 1. pololetí školního roku 2011/2012

Aktuální rozvrh školky, zájmových kroužků a kurzů jakož i aktivit pro rodiče s dětmi i bez dětí, které pořádá  Dětský klub Kodymka naleznete zde.  Přichystali jsme řadu novinek - pro děti ze školky například angličtinu s rodilým mluvčím  BABY ELF. Přibyly některé kroužky a kurzy, naopak například capoeiru (z důvodů dlouhodobé poúrazové rehabilitace lektorky) letos bohužel neotevíráme. Kroužky začínají od středy 14. září, pondělní kroužky proběhnou poprvé 19.9. a úterní 20.9.>> Číst dál

Školka v prvním pololetí školního roku 2011/2012

1. září nám zase začíná školní rok. Ve školce se sejdou děti, které k nám již chodily, s dětmi nově přihlášenými. Podle přihlášek se zdá, že kapacita školky je prakticky naplněna, zejména v některých dnech. Nyní očekáváme, že rodiče potvrdí přihlášení dětí zaplacením školkovného  do 31.VIII. a že děti v září skutečně nastoupí. Je však možné, že některé z dětí se dostanou do státních školek a že se tudíž několik míst u nás ještě uvolní.>> Číst dál

Prázdninová školka

Dětský klub Kodymka je v provozu po celý rok mimo státní svátky. V době letních prázdnin je v provozu jak školka pro děti ve věku 2-6 let , tak příměstské tábory pro 6-10 leté děti. Příměstské tábory jsou tématické; pokud i mladší děti mají o určitý program zájem a pokud jsou schopny udržet krok se školáky, mohou se také zapojit.>> Číst dál

Nové ceníky - staré ceny

Od poloviny června 2010 platí nové ceníky DKK, ke zdražení však nedošlo a ceny jsou stále nebývale nízké. Ceník kroužků a kurzů se nezměnil vůbec, bude platit až do ledna 2011. Rovněž ceny školkovného se nezměnily,  pouze k nim byl připočten poplatek za oběd, který se dosud platil zvlášť . Takže se nově bude sourozenecká sleva vztahovat i na obědy. A rovněž byla ustanovena čtvrtá doba pobytu - pro děti, které přijdou do DKK v 11.30 rovnou na oběd a setrvají až do 17.00.>> Číst dál

Zápis do školky pro děti od 2 do 6 let pokračuje

Školka Dětského klubu Kodymka se v zimě docela dost zaplnila, stále však zbývá, alespoň některé dny,  pár posledních míst.>> Číst dál

Kurzy pro matky s dětmi i bez dětí.

Od února se otevřou KURZY PRO MATKY S DĚTMI I BEZ DĚTÍ  . První bude HRAJEME SI S ŘÍKANKAMI , kde si budou matky moci společně se svými dětmi zacvičit a zatancovat a přitom se naučí nové písničky a říkanky. Po hudebně pohybové části bude pro zklidnění následovat část výtvarná.  Rovněž se otevře MONTESSORI PRACOVNA PRO NEJMENŠÍ .
>> Číst dál

Theme port sponsored by Duplika Web Hosting.
Domů Nahoru