Stravování a pitný režim

Jídlo podáváme ve vnitřních či venkovních prostorách DKK, případně (na dlouhých výletech) i jinde na místech vhodných k občerstvovací přestávce. Hygiena před i po jídle je samozřejmostí.

Svačiny dětem připravují maminky podle stravovacích zvyklostí každého dítěte. Každé dítě má vymezený svůj vlastní prostor pro svačinku v chladničce.

Pokud se stane, že dítě má velký hlad a svačinu s  sebou nemá, můžeme mu bezplatně poskytnout jednoduché občerstvení třeba i při odpoledních kroužcích a kurzech.

Obědy zajišťuje sousední vyhlášená restaurace Na staré faře  a jsou podávány v prostorách Dětského klubu Kodymka. Obědy jsou připravovány dle  norem dětského stravování. Sestávají z polévky a hlavního jídla. Jídelníček pro každý týden je k nahlédnutí v DDK.

Obědy jsou zahrnuty do ceny dopoledního, odpoledního, polodenního i celodenního pobytu v DKK, nikoliv však odpoledních kroužků.

Pitný režim: Děti mají k disposici během celého dne teplý či studený nápoj. V případě zvláštních požadavků si mohou přinést nápoj vlastní. 
 


Theme port sponsored by Duplika Web Hosting.
Domů Nahoru