Rady a instrukce

ZajícCO S SEBOU ?

  • Oblečení, které si mohou děti při hrách a práci v kroužcích ušpinit či jinak znehodnotit
  • Přezůvky
  • Dopolední a odpolední svačinu, případně nápoj
  • Dobrou náladu

Na výlet si děti vezmou vhodné (dle počasí) a pohodlné oblečení a obutí, batůžek s pláštěnkou a oblečením pro převlečení v případě změny počasí, svačinu.

PŘEJÍMKA DĚTÍ

Děti přivádějí do DKK rodiče nebo osoby jimi pověřené. Při příchodu předají děti osobně pracovníkům DKK.

Při odchodu předá pracovník DKK dítě osobně rodičům. Pokud si pro dítě přijde někdo jiný, prosíme rodiče, aby nás na změnu předem písemně upozornili. Osobě, která neprokáže, že je od rodičů zmocněna dítě převzít, nemůžeme dítě předat!

Prosíme rodiče, aby, pokud je to možné, nepřiváděli či neodváděli děti v průběhu organizovaných programových bloků, kroužků a výletů ani v čase poledního klidu a nenarušovali tím program ostatních dětí. V nezbytných případech se, prosím, domluvte předem s pracovníky DKK.

Děkujeme za pochopení!

Děti, které jeví příznaky infekčních onemocnění (horečka, průjmy, zvracení, akutní respirační onemocnění…) by se neměly aktivit DKK zúčastnit. Pokud rodiče nemocné dítě do DKK přivedou, bude dítě odesláno zpět bez možnosti náhrady za tento den (jde o zdraví ostatních dětí i lektorů!).

Zahrada


Theme port sponsored by Duplika Web Hosting.
Domů Nahoru