Mgr. Michaela Truhlářová

(*1971) vystudovala střední pedagogickou školu, obor učitelství pro mateřské školy, a složila státní zkoušku ze speciální pedagogiky, obor logopedie a surdopedie, na Karlově Univerzitě. Jako vystudovaný pedagog a rodič tří dětí (* 2000, * 2001, * 2005) se zajímá o výchovu a vzdělávání předškolních a mladších školních dětí. V roce 2009 se zapojila do zřízení poradenského centra, kde se zaměřuje na logopedickou prevenci, rozvoj smyslového vnímání a grafomotoriky. Od roku 2005 pracuje v občanském sdružení Společnost pro talent a nadání, kde spolupracuje na přípravě celodenních odborných seminářů, pravidelných Klubů rodičů a konferencí.. V roce 2004 – 2007 pracovala jako lektorka kurzů keramiky pro předškolní a školní děti a pro rodiče s dětmi, kde se zaměřovala na rozvoj motoriky a tvořivosti. Její pracovní zkušenost je rozmanitá. V letech 1993 – 2000, před nástupem na rodičovskou dovolenou, pracovala u mezinárodní společnosti v technickém, marketingovém a poté v prodejním oddělení. Od roku 1988 do roku 1990 pracovala jako lektorka sjezdového lyžování.

Speciální školení:

říjen 2013 – Společnost pro talent a nadání, konference – Myšlení v souvislostech, Praha

únor 2013 - Jazyky bez bariér a Český svaz vynálezů a zlepšovatelů - Mimořádné schopnosti dospělých dyslektiků, Praha

květen 2012 -  Regionální poradenské pracoviště při MŠ a ZŠ Dolní Břežany, logopedické náslechy u PeadDr. Ireny Vackové, klinické logopedky

duben 2012 -  Logopedická společnost Miloše Sováka, Mezinárodní logopedická konference – Logopedie bez hranic, Praha

březen 2012 - Česká společnost Dyslexie, konference – Porovnání analyticko-syntetické a genetické metody ve výuce čtení, Edukace žáku s dyslexií

leden, únor 2012 - Business Link, s.r.o. on-line kurz Marketing na internetu (Business Link, s.r.o. )

srpen 2011 - 19. Mezinárodní světová konference WCGTC, Making a World of Difference for Gifted Children, Praha

duben 2011 -  Logopedická společnost Miloše Sováka, Mezinárodní logopedická konference - Děti a žáci s ADD a ADHD

červen 2010 -  Občanské sdružení PRODYS, seminář Mgr. Pavly Bubeníčkové – MAXÍK – Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou

 květen 2009 - Logopedická společnost Miloše Sováka, seminář PeadDr. Dany Kutálkové – Řízení fyziologického vývoje řeči, Praha

duben 2009 -  Logopedická společnost Miloše Sováka, Mezinárodní logopedická konference – Současná rizika vývoje řeči, Praha

 4. – 5. dubna 2008 -  5. Mezinárodní konference o výchově a vzdělávání nadaných, Od rozvíjania nadania k rozvíjaniu osobnosti nadaných, Čilistov u Bratislavy

V DKK vede dopolední aktivity dětí zaměřené na logopedickou prevenci, odpolední kroužek se stejným zaměřením pro děti, které DK nenavštěvují v dopoledních hodinách a také vede odpolední  kroužek Předškoláček. V době letních prázdnin organizuje týdenní příměstský logopedický tábor.

 


Theme port sponsored by Duplika Web Hosting.
Domů Nahoru