Dopolední zájmové kroužky

Dopolední  kroužky jsou určeny výhradně dětem, které se příslušný den účastní dopoledního, polodenního či celodenního programu DKK, za účast na kroužcích nic nedoplácejí (mimo angličtiny, která se platí zvlášť). Kroužky jsou vedeny specialisty na příslušný obor, zpravidla externími spolupracovníky DKK. Vedoucí kroužku má k ruce asistenta z řad stálých pracovníků DKK, jenž dětem pomůže při plnění náročnějších úkolů.  Dopolední kroužky trvají cca 45 minut (mimo angličtiny, která trvá 90 minut), jejich program je koncipován pro děti předškolního věku. Pokud děti neudrží po celou dobu pozornost, zařadí vedoucí přestávku, ve které se budou moci všichni formou volných her na chvíli odreagovat a potom se zase vrátí k započaté práci.  

 

Týdenní rozvrh dopoledních kroužků v miniškolce Dětského klubu Kodymka  Platí do: 22.6.2013

Den od do kroužek
Pondělí

 9:00

 

 9:45

 

Logopedická prevence

 

Úterý

 9:00

10:00

Výtvarný kroužek 

 

Středa  9:00 10.00 Keramická dílna
Čtvrtek  9:30 10:30 Flétna
Pátek

 9:00

09:00

10.30

10:00

10:30

11.15

Chovatelský kroužek

Angličtina

 

Odkazy na jednotlivé kroužky se rovněž zobrazí na menu vpravo.

Úplný týdenní rozvrh aktivit Dětského klubu Kodymka naleznete zde.

 

 


Theme port sponsored by Duplika Web Hosting.
Domů Nahoru