Jana Pálenská

(*1991) vystudovala Českou zemědělskou univerzitu v Praze, obor Poradenství v odborném vzdělávání. V současné době studuje navazující magisterský obor Sociální pedagogika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

V minulosti působila jako dobrovolník v Klubu nemocných cystickou fibrózou. V roce 2010 absolvovala kurz pro dobrovolníky při Dobrovolnickém centru Fakultní nemocnice v Motole, kde vedla volnočasové aktivity na Dětské psychiatrické klinice. V letech 2012 a 2013 se v rámci odborné praxe věnovala individuální a skupinové práci s klienty s duševním onemocněním v centru denních aktivit Dům u Libuše při organizaci Fokus Praha. Od roku 2007 se zaměřuje na mimoškolní přípravu dětí základních škol (především žáků se SPU). V současné době v rámci "doučování" pomáhá dětem s učivem všech předmětů 1. a 2. stupně základní školy a s přípravou na přijímací zkoušky z 5., 7. a 9. tříd. V roce 2010 začala spolupracovat s Ing. Dagmar Rýdlovou na adaptaci učebnic anglického jazyka do programu Jazyky bez bariér a zapojila se do aktivit spolku ADYS, který se zaměřuje na pomoc dětem s dyslexií při výuce anglického jazyka. V létě 2013 pracovala s dětmi v Dětském klubu Kodymka.

Mezi její další zájmy patří rodina, přátelé, sport, literatura, kultrura, cestování a pejsek.


Theme port sponsored by Duplika Web Hosting.
Domů Nahoru