Jak se přihlásit

PŘIHLÁŠENÍ DO DKK

Rodiče, kteří si přejí přihlásit své dítě do Dětského klubu Kodymka, poprosíme o vyplnění a zaslání přihlášky.  Přihlášku nám můžete zaslat nejprve v elektronické podobě, v konečné fázi však budeme potřebovat od dítěte vytištěnou přihlášku v listinné formě s vlastnoručním podpisem alespoň jednoho z rodičů.

Pro  přihlášení do Zooškolky  vyplňte, prosím, příslušný  webový formulář nebo přihlášku (v MS Word) v příloze níže. Ceny se účtují podle ceniku pobytu

Pro  přihlášení na prázdninový provoz či do příměstských táborů  vyplňte, prosím, příslušný  webový formulář nebo přihlášku (v MS Word) v příloze níže. Ceny se účtují podle ceniku pobytu

Pro přihlášení do odpoledních kroužků a kurzů vyplňte, prosím, příslušný webový formulář nebo přihlášku  (v MS Word) v příloze níže. Všechny kroužky a kurzy si mohou zájemci nejprve nezávazně vyzkoušet (pokud ovšem bude v požadovaném termínu volné místo-raději se, prosím, informujte předem e-mailem či telefonem). Závazné přihlášení s platbou bude požadováno až na následující lekci, pokud se dítěti kroužek zalíbil a rozhodne se jej navštěvovat.

Na základě údajů v přihlášce Vám vystavíme účet, který můžete zaplatit buď v hotovosti nebo bankovním převodem. Ceny se účtují podle ceníku kroužků a kurzů. Platbou bude přihlášení Vašeho dítěte stvrzeno a bude možné rezervovat místo ve Vámi požadovaném termínu.

Do miniškolky i do kroužků a kurzů se mohou děti hlásit průběžně až do naplnění kapacity v požadovaných termínech.

ODHLÁŠENÍ ÚČASTI DÍTĚTE
V případě, že se dítě z naléhavých zdravotních příčin nemůže v dohodnutých termínech zúčastnit aktivit DKK , žádáme rodiče, aby je omluvili písemně, SMS či e‑mailem nejpozději do 17.00 hodin předešlého večera. Namísto zameškaných dnů se mohou omluvené děti zúčastnit aktivit DKK v náhradních termínech domluvených v souladu s přáním rodičů a kapacitními možnostmi DKK. Zameškané dny by měly být nahrazeny co nejdříve, pokud možno ještě v tom měsíci, ve kterém došlo k absenci. Podmínky čerpání náhrad naleznete zde.

Děti omluvené z účasti na kroužcích mohou po dohodě s provozovatelkou DKK vyčerpat náhradní lekci do konce pololetí, ve kterém k absenci došlo, buď účastí na témže kroužku v jiném termínu, než je dítě přihlášeno, nebo v jiném kroužku, kde je volné místo.

Za neomluvené absence se náhrady neposkytují.

UPOZORNĚNÍ

Kapacita DKK je velmi omezná! Děti, které se přihlásily dříve, mají přednost. Při pozdním přihlášení nemůžeme zaručit, že ve Vámi požadovaném termínu či zájmovém kroužku/kurzu budeme mít pro Vaše dítě místo! 

PřílohaVelikost
Přihláška k pobytu v DKK a na amgličtinu BABY ELF1.42 MB
Přihláška do odpoledních kroužků a kurzů DKK1.42 MB
Přihláška - prázdninový provoz (pdf)165.28 KB
Přihláška - prázdninový provoz (doc)1.42 MB

Theme port sponsored by Duplika Web Hosting.
Domů Nahoru