Jak se přihlásit

PŘIHLÁŠENÍ DO ZOOŠKOLKY DKK

Rodiče, kteří si přejí přihlásit své dítě do Dětského klubu Kodymka, poprosíme o vyplnění a zaslání přihlášky.  Přihlášku nám můžete zaslat nejprve v elektronické podobě, v konečné fázi však budeme potřebovat od dítěte vytištěnou přihlášku v listinné formě s vlastnoručním podpisem alespoň jednoho z rodičů.

Pro  přihlášení do Zooškolky  vyplňte, prosím, přihlášku (v MS Word) v příloze níže. Ceny se účtují podle ceníku pobytu

Pro  přihlášení do prázdninové školkyvyplňte, prosím, příslušnou přihlášku a nastudujte si i přílohu s prázdninovým programem a ceníkem, který je ve stejné příloze. Děti jenž navštěvují Kodymku pouze o prázdninách mají jiný ceník než děti, které navštěvují školku i během školního roku. Ceny se účtují podle ceniku pobytu

Na základě údajů v přihlášce Vám vystavíme účet, který můžete zaplatit buď v hotovosti nebo bankovním převodem. Platbou bude přihlášení Vašeho dítěte stvrzeno a bude možné rezervovat místo ve Vámi požadovaném termínu.

Do Zooškolky se mohou děti hlásit průběžně až do naplnění kapacity v požadovaných termínech.

ODHLÁŠENÍ ÚČASTI DÍTĚTE
V případě, že se dítě z naléhavých zdravotních příčin nemůže v dohodnutých termínech zúčastnit aktivit DKK , žádáme rodiče, aby je omluvili písemně, SMS či e‑mailem nejpozději do 17.00 hodin předešlého večera. Namísto zameškaných dnů se mohou omluvené děti zúčastnit aktivit DKK v náhradních termínech domluvených v souladu s přáním rodičů a kapacitními možnostmi DKK. Zameškané dny by měly být nahrazeny co nejdříve, pokud možno ještě v tom měsíci, ve kterém došlo k absenci. Podmínky čerpání náhrad naleznete zde.

Za neomluvené absence se náhrady neposkytují.

UPOZORNĚNÍ

Kapacita DKK je velmi omezná! Děti, které se přihlásily dříve a mají přednostv pořádku platbu. Při pozdním přihlášení nemůžeme zaručit, že ve Vámi požadovaném termínu budeme mít pro Vaše dítě místo! 

PřílohaVelikost
prihlaska-prazdninova-zooskolka.doc1.42 MB
prazdninovy_program_zooskolky_v_detskem_klubu_kodymka.pdf145.26 KB
prihlaska-zooskolka-2019-20.doc1.42 MB

Theme port sponsored by Duplika Web Hosting.
Domů Nahoru