Ing. Martina Beránková

 (*1970) vystudovala Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, obor technologie vody. Věnovala se ve svých zaměstnáních čištění odpadních vod, toxikologii a ekologii. Po mateřské dovolené se do Výzkumného ústavu vodohospodářského vrátila jen na částečný úvazek, ostatní čas věnuje dětem, tak jako celou mateřskou dovolenou, kdy pracovala v dětském centru. Tam se věnovala hlídání dětí od 2 let věku s výtvarnými, pohybovými a dalšími programy. S dětmi se věnovala práci na zahradě. Vedla také programy pro maminky s dětmi. Podílela se na výtvarných dílnách pořádaných tímto centrem.

Absolvovala seminář s Jiřinou Prekopovou Obnova lásky v rodině a semináře týkající se programů pro předškolní děti (Pohybový seminář, Relaxace s dětmi v mateřské a základní škole) a semináře jógy pro děti (Jóga s dětmi I, II,III se Sítou Rojovou). Jógové prvky zařazuje i do programu při hlídání dětí v dětském centru. Vedla cvičení jógy pro maminky s dětmi, pro těhotné i cvičení s prvky power jógy. Józe se věnuje již několik let (sedm let navštěvovala hodiny jógy u své učitelky Michaely Klos)

Jejími zájmy jsou přírodní zahradničení, permakultura, ochrana životního prostředí, zdravá výživa, ruční práce a jóga.

Je matkou tří synů.


Theme port sponsored by Duplika Web Hosting.
Domů Nahoru