Divadelní kroužek se vrací

Po dvouleté přestávce znovu otevíráme divadelní kroužek Kamily Sedláčkové pro předškoláky i mladší školáky. Kroužek, jehož náplní jsou písničky,pohádky, scénky i nácvik opravdového divadla byl jedním z prvních kroužků Dětského klubu Kodymka, měl veliký úspěch - Kamila to s dětmi opravdu umí a všichni si společně užili spoustu legrace. Bohužel jsme z důvodů velké zaneprázdněnosti lektorky museli divadelní aktivity přerušit. Až letos se nám podařilo přesvědčit Kamilu, aby si udělala čas i na děti z Kodymky a tak se opět můžeme těšit na divadelní show,která propukne každý čtvrtek odpoledne o půl čtvrté.

Kroužku se mohou zúčastnit jak děti, které budou ve čtvrtek odpoledne ve školce (pro ně je poplatek za kroužek zahrnut do ceny školkovného), tak i další děti.


Theme port sponsored by Duplika Web Hosting.
Domů Nahoru