Zooškolka Dětského klubu Kodymka

Zooškolka DKK je v provozu celoročně o pracovních dnech.

PROVOZNÍ HODINY:

7.30 - 17.00
 
Prodloužení provozu mimo provozní hodiny je možné na základě domluvy.
 
Denní rozvrh činností v zooškolce DKK
od do  Činnost                                  
7.30 8.30

Příchod dětí, volné hry

8.30 9.00 Ranní kruh
    Svačina
9.00 10.00

 

Výtvarný kroužek (Čt)

Keramika (Út)

Flétna (St)

Chovatelský kroužek pro nejmenší   (Pá)

 

10.00 11.30

Pobyt na zahradě

Angličtina (Pá 9.00-10.30 a 10.30-11.15)- pouze pro přihlášené děti od 3 let

Angličtinu organizuje DKK,z.ú.

11.30 12.30 Oběd
12.30 13.00 Odchod dětí z dopoledního programu, volné hry
13.00 14.00 Odpočinek, relaxace

13.30

 

 

 

14.15

14.15

 

 

 

15.30

Tancujeme pro radost (Út)

Chovatelský kroužek (pro děti od 4 let) (St 14.00-15.00)

Čtenářská dílna(pro děti od 4 let) (Čt)

 Jóga (Čt)

Svačina a pobyt na zahradě (po-pá)

 

15.45 16.30

Tancujeme pro radost (Po)

Pohádkový (dramatický) kroužek (Út)

Výtvarný kroužek (St)

Jóga (Čt)

 
PROGRAM sestává z dopoledního a odpoledního bloku, děti si však mohou zvolit i program kombinovaný - polodenní či celodenní:
Program Zooškolky Dětského klubu Kodymka syntetizuje prvky waldorfské pedagogiky s výukovou metodou Montessori a se zásadami programu Začít spolu. Naše pedagogické zásady a cíle naleznete zde. Pokud to počasí dovolí, chodí si děti hrát na zahradu a v teplých dnech se  i některé kroužky konají pod širým nebem.
O děti se starají zkušení pracovníci. Dětem je poskytována individuální péče, jedna učitelka pečuje maximálně o 6 dětí.
 
Dětský klub Kodymka funguje i v době školních prázdnin, kdy přechází na prázdninový provoz.
 
Dopolední program (7.30-13.00) je určen především pro děti od 2 do 6 let. Sestává ze 2 organizovaných bloků (ranní kruh a další dopolední aktivity, mezi kterými je vyhrazen dostatek času i pro volné hry, jídlo a odpočinek. V dopoledních hodinách se čas od času vydáme i na výlet, na výstavu, do divadla apod.  Detaily programu budou uzpůsobeny aktuálnímu počtu, věku a zájmům přítomných dětí a  bude záviset na počasí.
 
Odpolední program (11.30-17.00) začíná obědem, pokračuje před relaxační období poledního klidu, na které navazují dva odpolední zájmové kroužkůy. Kroužky jsou vhodné pro předškolní i školní děti, pro menší děti můžeme zajistit jiný program přiměřený jejich věku. Do odpoledních kroužků se mohou zapojit i děti, které v DKK setrvaly po skončení dopoledního programu.
 
Polodenní program (7.30-15.30) zahrnuje dopolední program, polední odpočinek, popř. odpolední aktivitu.
 
Celodenní program (7.30-17.00) zahrnuje dopolední program, polední odpočinek a dvě odpolední aktivity nebo odpolední hry pro menší děti. 
 
 
Program DKK se řídí týdenním rozvrhem, ceny jsou uvedeny v ceníku Zooškolky DKK. Informace o přihlášení a přihlášky naleznete zde
 
KOMENTÁŘ K DENNÍMU PROGRAMU ZOOŠKOLKY DKK:
 
Příchod dětí: Pokud by rodičům vyhovovalo přivést děti dříve než v 7.30, je možné se na dřívějším příchodu domluvit s pracovníky DKK. V 8.30 by děti měly být všechny děti připraveny zapojit se do ranního programu; obzvláště ve dnech výletů požádáme rodiče o včasný příchod dětí. Děti, které dorazí do DKK dříve, budou mít hned ráno čas na volné hry.
Ranní kruh je rituálem společného posezení u čaje, který slouží k přivítání a vzájemnému seznámení dětí i dospělých. Probereme program dne, vyslechneme přání dětí a popovídáme si o jejich zážitcích.
Dopolední programový blok či dopolední aktivity: pestrá mozaika výtvarných, pohybových, hudebních i dramatických aktivit pod vedením pracovnic DKK. Zároveň budou děti moci ráno napást králíky, nakrmit morčata, obhlédnout další zvířata a zalít rostlinky. Děti se naučí, že chovat zvířátka neznamená si jen s nimi hrát, ale také o ně pečovat.
Výlety nás zavedou na zajímavá místa v okolí, nebo si zajdeme na výstavu, do divadla na výstavu či jinou zajímavou akci. Poputujeme pěšky, nebo se svezeme přívozem, parníkem, vlakem či MHD. Program výletu (včetně instrukcí) bude vyhlášen nejméně týden dopředu. Abychom vše stihli, bude třeba, aby se děti dostavily do DKK včas. Výletu může být přizpůsoben celý dopolední program; uskuteční se namísto dopoledního programového bloku a/nebo volných her (dopolední kroužky budou pokud možno zachovány), i oběd může být poněkud posunut. Svačinu si bereme s sebou. Na výlet si děti vezmou vhodné (dle počasí) a pohodlné oblečení a obutí, batůžek s pláštěnkou a oblečením pro převlečení v případě změny počasí, svačinu a případně (pokud ji mají) i průkazku na MHD.
Náklady na dopravu a vstupné jsou hrazeny z poplatku za příslušnou dobu pobytu v DKK a tak za účast na výletě nebude požadován žádný doplatek! Na výletě se budou o děti starat nejméně dvě pracovnice DKK.
 
Volné hry: děti si mohou hrát dle svého gusta a užívat si všech atrakcí, které v DKK máme – zahrady s hřištěm, zahradního domečku, velikého pískoviště, šlapacích aut a motorek,  kočárků a spousty autíček, panenek a mnoha dalších hraček. Kdo by si chtěl pohladit králíka nebo morče, bude mít příležitost. Pokud bude třeba zařídit klidnější zábavu nebo pokud nám počasí nedovolí být venku, mohou si děti zahrát společenské hry Vše pod dozorem pracovnic DKK, poslouchat hudbu apod.
Volné hry jsou zařazovány do programu vždy, když zbude čas anebo pokud si únava a ztráta pozornosti dětí vynutí změnu programu.
 
 
 
 
Odpočinek: po obědě je vyhrazena hodina na relaxaci. Děti mohou poslouchat pohádky, prohlížet si knihy a časopisy nebo hrát klidnější a tišší hry. Pro děti, které jsou zvyklé po obědě spát, máme připravené postýlky v zelené ložničce.
Odchod dětí: Děti, které se účastní pouze dopoledního programu, odcházejí mezi 12.30 a 13.00. Děti, které se účastní odpoledních kroužků, odcházejí buď v 15.30 nebo 17.00. Pokud by rodičům vyhovovalo, vyzvednout si děti později než v 17.00, je možné se na pozdějším odchodu domluvit s pracovníky DKK. Děti, které se právě nechystají k odchodu, mají volno na hry.
 
Prosíme rodiče, aby, pokud je to možné, nepřiváděli či neodváděli děti v průběhu organizovaných programových bloků, kroužků a výletů ani v  čase poledního klidu a nenarušovali tím program ostatních dětí. V nezbytných případech se, prosím, domluvte předem s pracovníky DKK.
Děkujeme za pochopení!

 


Theme port sponsored by Duplika Web Hosting.
Domů Nahoru