Ceník příměstských táborů

 platný od 1. března 2019 do 31. srpna 2019

Dítě může přijít na jeden den, ale i na pět dní(celý tábor). Při častějším a delším pobytu v DKK je denní sazba nižší (viz tabulka). Cena v tabulce je konečná, další doplatky nejsou požadovány - plně pokrývá veškeré aktivity i výlety (včetně dopravy-mimo MHD, vstupné do ZOO, muzeí či jiných kulturních a vzdělávacích institucí, popř.za účast na koncertě nebo přednášce atd.), které se v rámci prázdninového programu v době pobytu dítěte konají.  V ceně je rovněž zahrnut oběd, ale ne svačina. Tu si nosí děti z domova společně s lahví pití, abychom mohli snadno kdykoliv vyrazit na výlet
 

Na programu jsou častěji výlety na zajímavá místa, návštěva kulturních akcí, dětských hřišť apod. Je třeba, aby děti měly sebou na výlet Lítačku či přestupné jízdenky na MHD. Dále je třeba opati dokladem o věku s fotografií pro případ výletu za hranice Prahy.

Rodiče by se měly seznámit se Smluvními podmínkami, seznámit sebe i dítě s Táborovým řádem a vyplnit tzv.bezinfekci, popř. dodat podklady pro vyhotovení potvrzení o účasti na táboře pro zdravotní pojišťovnu.

 

Přihlášení a platba

 • Účastník (dítě) je na akci přihlášen doručením řádně vyplněné a objednavatelem podepsané přihlášky provozovateli. Klientovi tak vzniká povinnost uhradit poplatek za akci tak, aby provozovatel částku obdržel nejpozději do termínu vyhlášeného pro úhradu poplatku.
 • Klient může poplatek uhradit buď najednou celou částkou ihned, nebo formou zálohy 1500,- Kč ihned a následným doplatkem, který musí být pořadateli doručen nejpozději měsíc před nástupem na akci.
 • Částku za tábor je možno uhradit bezhotovostním převodem (s uvedením daného variabilního a specifického symbolu).
 • Číslo účtu Dětského klubu Kodymka,z.ú.je 115-2007120207/0100.
  • Dokud nebyl za klienta v termínu splatnosti uhrazen poplatek ani záloha, může dát provozovatel přednost jinému zájemci, který zaplatil za akci dříve.
  • Přihláška bez včasné platby se považuje za neplatnou.
  • Při platbě napište prosím do poznámky jméno dítěte a název tábora např.chovatel, hudební, Pozníváme Prahu atd. Velmi nám to pomůže při identifikaci platby!!!
  • Pokud budou chtít rodiče uplatnit nárok na příspěvek od zdravotní pojišťovny, je možné vystavit potvrzení o účasti dítěte na táboře

 

Termíny a výše platby a VS příměstských tábobů DKK, z.ú.

9.-13.7. Chovatelský tábor l. - 3300 Kč, VS pro platbu je 19072

16.-20.7. Chovatelský tábor ll. - 3300 Kč, VS pro platbu je 19073

23.-27.7. Poznáváme Prahu l.3300 Kč, VS pro platbu je 19074

29.7-2.8. Letem světem se zvířaty - 3300Kč, VS pro platbu je 19075

5.-9.8. Poznáváme Prahu ll. - 3300Kč, VS pro platbu je 19081

13.8.-17.8. Chovatelský tábor lll. - 3300 Kč, VS pro platbu je 19082

20.-24.8. Hudební tábor - 3300 Kč, VS pro platbu je 19083

27.8.-31.8. Poznáváme Prahu lll. - 3300Kč, VS pro platbu je 19084

 

Cena za tábor, je-li docházka nižší než 5 dní:

Za 1 den.......................................... 895Kč

Za 2 dny…………………………………….1790 Kč

Za 3 dny…………………………………… 2310 Kč

Za 4 dny…………………………………... 3080 Kč

Za 5 dní (celý tábor)………….…….… 3300 Kč

 

Stornovací podmínky

- 30 dnů před nástupem - 30 % z celkové částky
- 15 dnů před nástupem - 50 % z celkové částky
- 05 dnů před nástupem - 100 % z celkové částky (v případě zajištění náhrady na jiném táboře pouze manipulační poplatek 200,- Kč)

Pokud dítě onemocní a nebude moci se tábora zúčastnit, je třeba jej omluvit a dodat lékařské potvrzení o nemoci.

Pokud se dítě nemůže ze zdravotních důvodů zúčastnit celého tábora, může si absenci nahradit na jiném táboře pořádaném DKK,z.ú.během července a srpna 2019. Za neomluvené absence se náhrady neposkytují.

   


Theme port sponsored by Duplika Web Hosting.
Domů Nahoru