Ceník příměstských táborů

 platný od 1. března 2016 do 31. srpna 2018

Dítě může přijít na jeden den, ale i na pět dní(celý tábor). Při častějším a delším pobytu v DKK je denní sazba nižší (viz tabulka). Cena v tabulce je konečná, další doplatky nejsou požadovány - plně pokrývá veškeré aktivity i výlety (včetně dopravy, vstupného atd.), které se v rámci prázdninového programu v době pobytu dítěte konají.  V ceně je rovněž zahrnut oběd, ale ne svačina. Tu si nosí děti z domova společně s lahví pití, abychom mohli snadno kdykoliv vyrazit na výlet
 

Na programu jsou častěji výlety na zajímavá místa, návštěva kulturních akcí, dětských hřišť apod. Je třeba, aby děti měly sebou na výlet Opencard, Lítačku či přestupné jízdenky na MHD. Dále je třeba opati dokladem o věku s fotografií pro případ výletu za hranice Prahy.

Rodiče by se měly seznámit se Smluvními podmínkami, seznámit sebe i dítě s Táborovým řádem a vyplnit tzv.bezinfekci.

 

Přihlášení a platba

  • Účastník (dítě) je na akci přihlášen doručením řádně vyplněné a objednavatelem podepsané přihlášky provozovateli. Klientovi tak vzniká povinnost uhradit poplatek za akci tak, aby provozovatel částku obdržel nejpozději do termínu vyhlášeného pro úhradu poplatku.
  • Klient může poplatek uhradit buď najednou celou částkou ihned, nebo formou zálohy 1000,- Kč ihned a následným doplatkem, který musí být pořadateli doručen nejpozději měsíc před nástupem na akci.
  • Částku za tábor je možno uhradit bezhotovostním převodem (s uvedením daného variabilního a specifického symbolu).
  • Číslo účtu Dětského klubu Kodymka,z.ú.je 115-2007120207/0100.
    • Dokud nebyl za klienta v termínu splatnosti uhrazen poplatek ani záloha, může dát provozovatel přednost jinému zájemci, který zaplatil za akci dříve.
    • Přihláška bez včasné platby se považuje za neplatnou.
    • Při platbě napište prosím do poznámky jméno dítěte a název tábora např.chovatel, hudební, Pozníváme Prahu atd. Velmi nám to pomůže při identifikaci platby!!!

 

Termíny a výše platby a VS příměstských tábobů DKK, z.ú.

9.-13.7. Chovatelský tábor l. - 2990 Kč, VS pro platbu je 18072

16.-20.7. Chovatelský tábor ll. - 2990 Kč, VS pro platbu je 18073

23.-27.7. Letem světem se zvířaty - 2990 Kč, VS pro platbu je 18074

13.8.-17.8. Chovatelský tábor lll. - 2990 Kč, VS pro platbu je 18082

20.-24.8. Hudební tábor - 2990 Kč, VS pro platbu je 18083

27.8.-31.8. Poznáváme Prahu ll. - 2990Kč, VS pro platbu je 18084

 

Ceny za 1 den tábora při předem domluvené zkrácené variantě pobytu  
Doba pobytu od do 1-2 x týdně  3-4 x týdně  5 x týdně 
Celodenní 8.30 16.30 815,- Kč 700,- Kč 598,- Kč

   

Stornovací podmínky

- 30 dnů před nástupem - 30 % z celkové částky
- 15 dnů před nástupem - 50 % z celkové částky
- 05 dnů před nástupem - 100 % z celkové částky (v případě zajištění náhrady na jiném táboře pouze manipulační poplatek 200,- Kč)

Pokud dítě onemocní a nebude moci se tábora zúčastnit, je třeba jej omluvit a dodat lékařské potvrzení o nemoci.

Pokud se dítě nemůže ze zdravotních důvodů zúčastnit celého tábora, může si absenci nahradit na jiném táboře pořádaném DKK,z.ú.během července a srpna 2018. Za neomluvené absence se náhrady neposkytují.

   


Theme port sponsored by Duplika Web Hosting.
Domů Nahoru