Ceník prázdninových programů

 platný od 1. ledna 2013 do 31. srpna 2015

Denní sazba se odvíjí od doby pobytu v DKK a také kolikrát za týden se dítě zúčastní programu DKK. O prázdninách se ceny počítají v týdenních cyklech, návštěva DKK po celý měsíc není podmínkou. Při častějším a delším pobytu v DKK je denní sazba nižší (viz tabulka). Cena v tabulce je konečná, další doplatky nejsou požadovány - plně pokrývá účast na dopoledních i odpoledních kroužcích, kurzech i výletech (včetně dopravy, vstupného atd.), které se v rámci prázdninového programu v době pobytu dítěte konají.  V ceně je rovněž zahrnut oběd.
 
Ceny školkovného za 1 den při různých frekvencích a dobách pobytu  
Doba pobytu od do 1-2 x týdně  3-4 x týdně  5 x týdně 
Dopolední 7.30 13.00 560,- Kč 495,- Kč 430,- Kč
Polodenní 7.30 15.30 695,- Kč 600,- Kč 505,- Kč
Odpolední 11.30 17.00 560,- Kč 495,- Kč 430,- Kč
Celodenní 7.30 17.00 815,- Kč 700,- Kč 598,- Kč

   Cena za příměstský tábor je se vším všudy za týden (5 dní):          2 990,- Kč

   Cena za zkrácené tábory: Olympiáda 1.-  3.7. 2015 (3 dny):             1 790,- Kč  

   Výtvarná cesta za pokladem 7.-10.7. 2015 (4 dny):                            2 390,- Kč                                              

 Poplatky za prázdninové programy  DKK se platí předem na celý pobyt, a to nejpozději týden před plánovaným nástupem dítěte. Platit je možno v hotovosti nebo převodem na účet číslo 43-4787270247/0100 (KB).   

 

ODHLÁŠENÍ ÚČASTI DÍTĚTE
V případě, že se dítě z naléhavých (především zdravotních) příčin nemůže v dohodnutých termínech zúčastnit aktivit DKK , žádáme rodiče, aby je omluvili písemně, SMS či e‑mailem nejpozději do 21.00 hodin předešlého večera. Namísto zameškaných dnů se mohou omluvené děti zúčastnit programu DKK v náhradních termínech domluvených v souladu s přáním rodičů a kapacitními možnostmi DKK. Zameškané dny by měly být nahrazeny co nejdříve, nejpozději však do  3 týdnů po odhlášeném termínu.

Za neomluvené absence se náhrady neposkytují.

 

  
 
  

 


Theme port sponsored by Duplika Web Hosting.
Domů Nahoru