Ceník školkovného a angličtiny v DKK

  platný od  1. ledna 2013 do 31. prosince 2014 

Denní sazba se odvíjí od doby pobytu v DKK a také od počtu dnů pobytu dítěte v DKK – při častějším a delším pobytu v DKK je denní sazba nižší (viz tabulka). Cena v tabulce je konečná, další doplatky nejsou požadovány - plně pokrývá účast na dopoledních i odpoledních kroužcích, kurzech i výletech, které se v době pobytu dítěte konají.  V ceně je rovněž zahrnut oběd a 15 % DPH.

 
Cena nezahrnuje účast v kurzech angličtiny - viz níže.

 

Ceny školkovného za 1 den při různých frekvencích a dobách pobytu 
Doba pobytu od do 1-2 x týdně  3-4 x týdně  5 x týdně 
Dopolední 7.30 13.00 560,- Kč 495,- Kč 430,- Kč
Polodenní 7.30 15.30 695,- Kč 600,- Kč 505,- Kč
Odpolední 11.30 17.00 560,- Kč 495,- Kč 430,- Kč
Celodenní 7.30 17.00 815,- Kč 700,- Kč 595,- Kč

SLEVY:  

  • Sourozenecká sleva 10%: druhé a každé další dítě z téže rodiny platí 90 % tabulkové ceny školkovného.
  • Sleva pro děti od 4 let 10%: čtyřleté a starší děti, které pravidelně docházejí do DKK, platí 90% tabulkové ceny školkovného. Sleva neplatí pro prázdninový provoz.
  • Sleva pro děti od 5 let 20%: pětileté a starší děti, které pravidelně docházejí do DKK, platí 80% tabulkové ceny školkovného. Sleva neplatí pro prázdninový provoz.

Prodloužená doba pobytu – dřívější příchod, pozdější odchod: K denní ceně za standardní dobu pobytu se připočítává 90,- Kč za každou započatou  půlhodinu navíc

  • Jednorázová návštěva (bez oběda):  150 Kč/h; lze přikoupit i dětský oběd: 55,- Kč. 
  • Odchod ve 14.00: k příslušné dopolední sazbě se přičítá 80,- Kč.
  • Pobyt na zkoušku: 2 hodiny zdarma. Možnost bezplatného vyzkoušení si pobytu v Zooškolce nabízíme dětem, které zvažují pravidelnou docházku do DKK, jež by mohla po vyzkoušení následovat. Nevztahuje se na jednorázové a nepravidelné návštěvy.                                                                              
  • V ceníku záměrně neuvádíme měsíční ceny, protože ty závisejí na skutečném počtu pracovních pondělků, úterků, střed atd. v příslušném měsíci. Je možná i kombinace různých dob pobytu v různé dny týdne.

Školkovné  se platí předem na celý měsíc, a to nejpozději do posledního dne měsíce předchozího. Platit je možno v hotovosti, nebo převodem na účet číslo 43-4787270247/0100 (KB).   

 ODHLÁŠENÍ ÚČASTI DÍTĚTE
V případě, že se dítě z naléhavých (především zdravotních) příčin nemůže v dohodnutých termínech zúčastnit aktivit DKK , žádáme rodiče, aby je omluvili písemně, SMS či e‑mailem nejpozději do 17.00 hodin předešlého večera. Namísto zameškaných dnů se mohou omluvené děti zúčastnit aktivit DKK v náhradních termínech domluvených v souladu s přáním rodičů a kapacitními možnostmi DKK. Zameškané dny by měly být nahrazeny co nejdříve, pokud možno ještě v tom měsíci, ve kterém došlo k absenci. Pravidla pro poskytování náhrad naleznete zde.
 

 


Theme port sponsored by Duplika Web Hosting.
Domů Nahoru