25.-27.7.: Letem světem I

Během pěti dnů procestujeme pět světadílů. Formou hry se seznámíme s jejich největšími divy, historickými událostmi, ale také s běžným životem tamních obyvatel. Začínáme v kolébce života ? Africe. 
 
A F R I K A 
Zde si ukážeme, jak složité je pro některé lidi obstarat si pitnou vodu a  vyzkoušíme si to na vlastní kůži.  Zahrajeme si hru, kterou běžně hrají děti v Kongu. 
Zanecháme své otisky v písku pouštních dun. 
 
A U S T R Á L I E 
Podíváme se na život v největším korálovém útese.  
Pokusíme se zastavit přemnožení králíků stavbou plotu. 
Zahrajeme si domorodé hry místních obyvatel. 
 
E V R O P A
Na starém kontinentě navštívíme pravé anglické dostihy. 
Ve sladké Francii se z nás stanou profesionální gurmáni. 
V Norsku se zaměříme na mezinárodní rybolov a dokonce si vyzkoušíme, jaké je to
být sardinkou. 
Zahrajeme si starořecké divadlo. 
 
A M E R I K A 
V Jižní Americe si s Cortésovými vojáky zahrajeme dobyvatelskou hru AKU- AKU. 
Na Klondiku propadneme zlaté horečce. 
Osvojíme si zvyky, písně i hry severoamerických indiánů a vyrobíme si vlastní snové síťky. 

A S I E 
Zahrajeme si čínskou obdobu našich kuliček. 
Vyzkoušíme si jak by se nám žilo bez nože a vidličky.
Vyrobíme si ruční papír. 

Součástí programu jsou samozřejmě i morčata, králík, volné hry a relaxace a ve středu  výlety a pravidelná keramika s paní Jilemnickou. Další informace naleznete zde.


Theme port sponsored by Duplika Web Hosting.
Domů Nahoru