O nás

V usedlosti Kodymka spolupracují dva subjekty:

-Zooškolka pro děti od 2 do 6 let, jejíž provozovatelkou a zakladatelkou fyzická osoba Veronika Kodymová

-Dětský klub Kodymka, z.ú., který se zaobírá volnočasovými, kulturně osvětovými činnostmi a příměstskými tábory

 

Oba subjekty navazují na práci Filipa Stanislava Kodyma, jenž v usedlosti Kodymka vzdělával děti již v roce 1881 ve své Feriální osadě, která tak byla prvním dětským táborem na území naší republiky. F.S.Kodym ne jen, že usiloval o vznik školek či veřejných knihoven, ale uspořádal i první dětský tábor (25 let před vznikem skautingu a 31 let před vznikem skautingu v čechách). Byl tedy něco jako otcem zakladatelem českých dětských táborů.

 

Co je to Zooškolka?

Zooškolka zajišťuje celoročně předškolní výchovu a děti ji mohou navštěvovat celoročně 1-5xtýdně dle potřeby dětí a jejich rodičů.

Zooškolka je jedinečným projektem, který umožňuje dětem vyrůstat v přátelském podnětném prostředí uprostřed přírody s domácími, exotickými i volněžijícími zvířaty. Zooškolka spravuje historickou usedlost Kodymka, kde již v roce 1881 pořádal první dětské tábory F. S. Kodym, který společně se svým přítelem Vojtou Náprstkem snili o tom, jaké by to bylo báječné, kdyby v čechách vznikly školky pro předškolní děti a věřejné knihovny.

Zooškolka využívá prvky různých alternativních či inovativních směrů, tak aby z dětí, které navštěvují Kodymku byly silné, empatické osobnosti, které ne jen, že jsou zvyklé na to, že někdo respektuje jejich názor a potřeby, ale i ony sami dokáží respektovat své přátele, lektory či rodiče.

Je nám blízká myšlenka Lesních školek, leč jsme toho názoru, že aby bylo dítě v kontaktu s přírodou nemusí se vzdát toalety, teplé vody či vyhřátých místností naší usedlosti.

Wasdorfské prvky využíváme k tomu, aby si děti uvědomily, že každá věc má svou hodnotu a je za ní spousta práce. Pozorujeme přírodu, ale i různé živly, ale netvrdíme, že svět je kulatý a hebký........Líbí se nám praktické prvky montessori, ale jsme toho názoru, že děti si mají hrát a ne "pracovat a dodržovat pracovní postupy". Pokud nám dítě vysvětlí co chce s montessori pomůckami dělat a má to nějaký smysl, např. skříň s fazolkami, hráškem či moukou se přímo nabízí k nápodobě maminky při vaření, v tu chvíli opustíme "předepsané pracovní postupy" a dáme dětem možnost si kreativně hrát.

Rozvoj kreativity, sociálního cítění, respektování druhých, schopnost mluvit o svých pocitech, umět spolupracovat, vážit si sebe, druhých, ale i sám sebe, to jsou věci, které považujeme za velmi důležité.

 

Naše škola je zařízení, které pečuje o dítě na základě živnostenského oprávnění (srovnatelné s mateřskou školou nebo dětskou skupinou).  

Naše prostory jsou kolaudované pro účely školky stavebním odborem Úřadu městské části Prahy 6, schválené Hygienickou stanicí hlavního města Prahy, platíme daně, odvádíme DPH, nečerpáme žádné dotace. Naše lektorky mají odbornou způsobilost pro práci v MŠ.

 

Co je to Dětský klub Kodymka, z.ú.?

Dětský klub Kodymka,z.ú. provozuje rozmanité kroužky, kurzy, příměstské tábory, ale i různé kulturně osvětové programy jako např. Cestovatelský klub, či příležitostné společenské akce. Dětský klub Kodymka z.ú. byl zřízen v únoru 2016. Převzal od DKK Veroniky Kodymové provozování příměstských táborů pro mladší školáky, jakož i různých volnočasových aktivity pro malé i velké a tím navazuje na feriáloní osady  Filipa Stanislava Kodyma z roku 1881.

Letos si připomeneme výročí 140 let od prvního letního tábora na území naší vlasti. Tenkrát ho pořádal F.S.Kodym na naší usedlosti již v roce 1881 (t.j. 31 let před prvním skautským táborem v Lipnici 1912). Tenkrát se táboru však říkalo Feriální osada a jezdily do ní děti z Prahy, aby se zde vzdělávaly o přírodě, ale aby společně s F.S. Kodymem absolvovaly i krátké výlety a procházky po okolí. První dětský tábor v čechách tedy pořádal F.S.Kodym ve své usedlosti Kodymka a je nám tedy velikou ctí a radostí, že na stejném místě můžeme i my (jeho rodina)pořádat dětské tábory v podobném duchu i po 140 letech.

 

Prostory usedlosti Kodymka jakož i rozlehlá zahrada jsou jakoby stvořené i pro pořádání různých kulturních i vzdělávacích akci, pro řekněme "akce komorního charakteru".

Oba subjekty užívají prostory usedlosti Kodymka po níž se oba jmenují a jsou si nápomocny nejen ve svých environmentálních projektech, ale i například tzv.spolkové činnosti atd. Dle zákona jsou ústavy (stejně jako Dětský klub Kodymka,z.ú.)zakládány za účelem provozovat činnosti užitečné pro veřejnost s tím, že „výsledky jejich činnosti jsou každému rovnocenně dostupné za předem stanovených podmínek“. Proto mají daleko lepší vyhlídky při podávání různých grantů a shánění sponzorů. Této možnosti by chtěl využít i Dětský klub Kodymka,z.ú. k získání dalších zdrojů, které by pomohly náročné volnočasové i kulturní a vzdělávací aktivity financovat a otevřely by tak další možnosti realizace nových projektů. Téměř jediným naším sponzorem je Zooškolka Veroniky Kodymové, která hradí většinu provozu Dětského klubu Kodymka,z.ú.

 

 

 

 

 

Kontakt na Zooškolku Dětského klubu Kodymka:

Zooškolka Dětský klub Kodymka

 Provozuje fyzická osoba: Veronika Kodymová

 Na Fišerce 19/19,

160 00 Praha 6 

Tel.: 739 657 535
E-mail: info [at] kodymka [dot] cz (info [at] kodymka [dot] cz) 

IČO: 87268647
DIČ: CZ 7654302084
Číslo účtu: 43-4787270247/0100 (KB) 

 

Kontakt na volnočasové aktivity a příměstské tábory Dětského klubu Kodymka,z.ú.:

Dětský klub Kodymka, zapsaný ústav

Na Fišerce 19/19

160 00 Praha 

e-mail: info [at] kodymka [dot] cz (info [at] kodymka [dot] cz) 

IČ:04818725

Nejsme plátci DPH

Číslo účtu je 115-2007120207/0100

telefon: 739657535, 604456913 

 

 

Individuální kurzy flétny

Pro velký zájem jsme postupně otevřeli individuální kurzy flétny pro děti od 5 let (lektorka: Jindra Černá)Termíny kurzů a konzultací si stanovují rodiče po dohodě s lektorem. Ceny se řídí ceníkem individuálních lekcí DKK, vztahují se na ně sourozenecké i množstevní slevy.>> Číst dál

Den otevřených dveří a výstava šperků v DKK 22. září

Všechny zájemce zveme na den otevřených dveří spojený s prezentací šperků Ivany Dlabalové a drobným občerstvením, který se koná ve středu 22.9. od 9.00 do 11.00 a od 17.00 do 20.30 hodin v Dětském klubu Kodymka . Pokud nás chcete navštívit mimo uvedené hodiny, je třeba se předem domluvit na telefonu 739 657 535. Další informace naleznete na přiloženém plakátě.

Rozvrh aktivit, kroužků a kurzů pro 1. pololetí školního roku 2010/2011

Konečně jsme se po dohodě se všemi lektory sestavili rozvrh aktivit školky DKK včetně dopoledních kroužků jakož i časy konání odpoledních kroužků a kurzů. Rozvrh platný od 13. září 2010 do 28. ledna 2011 naleznete zde. Rozvrh je definitivní, i když drobné změny nelze zcela vyloučit.>> Číst dál

16.-20.8.2010: Hudební prázdninový tábor

V pondělí se všichni seznámíme, představíme si hudební nástroje, které ovládáme nebo se chystáme je ovládnout a budeme se o to pokoušet. Také si zazpíváme a začneme secvičovat nějaké společné muzicírování. Možná nám zbude nějaký čas i na „hudební hry“. Protože každý (nejen) muzikant potřebuje dobře dýchat, trochu se protáhneme a „rozdýcháme“.>> Číst dál

9.-13.8. 2010: Letem světem-3. cyklus

2.-6.8. 2010: Chovatelský týden-2.cyklus

I druhý běh příměstského tábora „Chovatelský týden“ , který probíhá v rámci prázdninového programu DKK, bude rozmanitý a bohatý. Jelikož se nám děti vyměnily, můžeme zopakovat ty části programu, které měly úspěch v předchozím běhu.
>> Číst dál

26-30.7.2010: Letem světem-2. cyklus

19-23.7.2010: Chovatelský týden - první cyklus

Obrázky z chovatelského týdne naleznete zde>> Číst dál

Nové hřiště: Noemova archa se skluzavkou

Na zahradě Kodymky jsme vybudovali nové hřiště: loď "Noemova archa" s dlouhou skluzavkou. Loď, která je certifikována dle platných norem pro veřejná dětská hřiště, postavila firma Floraservis Brno. Od pondělí 12. července si na ní mohou děti hrát. Obrázky nové dominanty DKK naleznete zde a zde.

12-16.7.2010: Letem světem-první cyklus


Theme port sponsored by Duplika Web Hosting.
Domů Nahoru