O nás

V usedlosti Kodymka spolupracují dva subjekty:

-Zooškolka pro děti od 2 do 6 let, jejíž provozovatelkou a zakladatelkou fyzická osoba Veronika Kodymová

-Dětský klub Kodymka, z.ú., který se zaobírá volnočasovými, kulturně osvětovými činnostmi a příměstskými tábory

 

Oba subjekty navazují na práci Filipa Stanislava Kodyma, jenž v usedlosti Kodymka vzdělával děti již v roce 1881 ve své Feriální osadě, která tak byla prvním dětským táborem na území naší republiky. F.S.Kodym ne jen, že usiloval o vznik školek či veřejných knihoven, ale uspořádal i první dětský tábor (25 let před vznikem skautingu a 31 let před vznikem skautingu v čechách). Byl tedy něco jako otcem zakladatelem českých dětských táborů.

 

Co je to Zooškolka?

Zooškolka zajišťuje celoročně předškolní výchovu a děti ji mohou navštěvovat celoročně 1-5xtýdně dle potřeby dětí a jejich rodičů.

Zooškolka je jedinečným projektem, který umožňuje dětem vyrůstat v přátelském podnětném prostředí uprostřed přírody s domácími, exotickými i volněžijícími zvířaty. Zooškolka spravuje historickou usedlost Kodymka, kde již v roce 1881 pořádal první dětské tábory F. S. Kodym, který společně se svým přítelem Vojtou Náprstkem snili o tom, jaké by to bylo báječné, kdyby v čechách vznikly školky pro předškolní děti a věřejné knihovny.

Zooškolka využívá prvky různých alternativních či inovativních směrů, tak aby z dětí, které navštěvují Kodymku byly silné, empatické osobnosti, které ne jen, že jsou zvyklé na to, že někdo respektuje jejich názor a potřeby, ale i ony sami dokáží respektovat své přátele, lektory či rodiče.

Je nám blízká myšlenka Lesních školek, leč jsme toho názoru, že aby bylo dítě v kontaktu s přírodou nemusí se vzdát toalety, teplé vody či vyhřátých místností naší usedlosti.

Wasdorfské prvky využíváme k tomu, aby si děti uvědomily, že každá věc má svou hodnotu a je za ní spousta práce. Pozorujeme přírodu, ale i různé živly, ale netvrdíme, že svět je kulatý a hebký........Líbí se nám praktické prvky montessori, ale jsme toho názoru, že děti si mají hrát a ne "pracovat a dodržovat pracovní postupy". Pokud nám dítě vysvětlí co chce s montessori pomůckami dělat a má to nějaký smysl, např. skříň s fazolkami, hráškem či moukou se přímo nabízí k nápodobě maminky při vaření, v tu chvíli opustíme "předepsané pracovní postupy" a dáme dětem možnost si kreativně hrát.

Rozvoj kreativity, sociálního cítění, respektování druhých, schopnost mluvit o svých pocitech, umět spolupracovat, vážit si sebe, druhých, ale i sám sebe, to jsou věci, které považujeme za velmi důležité.

 

Naše škola je zařízení, které pečuje o dítě na základě živnostenského oprávnění (srovnatelné s mateřskou školou nebo dětskou skupinou).  

Naše prostory jsou kolaudované pro účely školky stavebním odborem Úřadu městské části Prahy 6, schválené Hygienickou stanicí hlavního města Prahy, platíme daně, odvádíme DPH, nečerpáme žádné dotace. Naše lektorky mají odbornou způsobilost pro práci v MŠ.

 

Co je to Dětský klub Kodymka, z.ú.?

Dětský klub Kodymka,z.ú. provozuje rozmanité kroužky, kurzy, příměstské tábory, ale i různé kulturně osvětové programy jako např. Cestovatelský klub, či příležitostné společenské akce. Dětský klub Kodymka z.ú. byl zřízen v únoru 2016. Převzal od DKK Veroniky Kodymové provozování příměstských táborů pro mladší školáky, jakož i různých volnočasových aktivity pro malé i velké a tím navazuje na feriáloní osady  Filipa Stanislava Kodyma z roku 1881.

Letos si připomeneme výročí 140 let od prvního letního tábora na území naší vlasti. Tenkrát ho pořádal F.S.Kodym na naší usedlosti již v roce 1881 (t.j. 31 let před prvním skautským táborem v Lipnici 1912). Tenkrát se táboru však říkalo Feriální osada a jezdily do ní děti z Prahy, aby se zde vzdělávaly o přírodě, ale aby společně s F.S. Kodymem absolvovaly i krátké výlety a procházky po okolí. První dětský tábor v čechách tedy pořádal F.S.Kodym ve své usedlosti Kodymka a je nám tedy velikou ctí a radostí, že na stejném místě můžeme i my (jeho rodina)pořádat dětské tábory v podobném duchu i po 140 letech.

 

Prostory usedlosti Kodymka jakož i rozlehlá zahrada jsou jakoby stvořené i pro pořádání různých kulturních i vzdělávacích akci, pro řekněme "akce komorního charakteru".

Oba subjekty užívají prostory usedlosti Kodymka po níž se oba jmenují a jsou si nápomocny nejen ve svých environmentálních projektech, ale i například tzv.spolkové činnosti atd. Dle zákona jsou ústavy (stejně jako Dětský klub Kodymka,z.ú.)zakládány za účelem provozovat činnosti užitečné pro veřejnost s tím, že „výsledky jejich činnosti jsou každému rovnocenně dostupné za předem stanovených podmínek“. Proto mají daleko lepší vyhlídky při podávání různých grantů a shánění sponzorů. Této možnosti by chtěl využít i Dětský klub Kodymka,z.ú. k získání dalších zdrojů, které by pomohly náročné volnočasové i kulturní a vzdělávací aktivity financovat a otevřely by tak další možnosti realizace nových projektů. Téměř jediným naším sponzorem je Zooškolka Veroniky Kodymové, která hradí většinu provozu Dětského klubu Kodymka,z.ú.

 

 

 

 

 

Kontakt na Zooškolku Dětského klubu Kodymka:

Zooškolka Dětský klub Kodymka

 Provozuje fyzická osoba: Veronika Kodymová

 Na Fišerce 19/19,

160 00 Praha 6 

Tel.: 739 657 535
E-mail: info [at] kodymka [dot] cz (info [at] kodymka [dot] cz) 

IČO: 87268647
DIČ: CZ 7654302084
Číslo účtu: 43-4787270247/0100 (KB) 

 

Kontakt na volnočasové aktivity a příměstské tábory Dětského klubu Kodymka,z.ú.:

Dětský klub Kodymka, zapsaný ústav

Na Fišerce 19/19

160 00 Praha 

e-mail: info [at] kodymka [dot] cz (info [at] kodymka [dot] cz) 

IČ:04818725

Nejsme plátci DPH

Číslo účtu je 115-2007120207/0100

telefon: 739657535, 604456913 

 

 

11.-15. 7. 2011: Chovatelský týden I

 Cyklus příměstských táborů DKK, letos zahajuje „Chovatelský týden“. Každý den bude věnován jednomu hlavnímu tématu z oblasti zoologie a chovatelství, na řadu přijdou i témata doplňková. Abychom program zpestřili, prostřídáme chovatelsko-zoologické bloky relaxačními aktivitami pohybového i výtvarného směru pod vedením našich lektorů. Nemohou chybět výlety.
>> Číst dál

Prázdninové příměstské tábory v červenci a v srpnu 2011

Po celou dobu letních prázdnin bude v provozu miniškolka. Dětský klub Kodymka bude rovněž otevřen pro školáky ve věku 6-12 let. Pro ně jsou určeny týdenní příměstské letní tábory: Hudební (1turnus),   Chovatelský týden (3 turnusy), Letem  světem (2 turnusy) a Hudebně-pohybový tábor (1 turnus).>> Číst dál

Nový kurz: taneční pohybová terapie

Od 16. března každou středu od 10.30 h otevíráme novinku - relaxační taneční kurz pro dívky, ženy i matky bez dětí. Pokud je to ale třeba, o Vaše děti se po dobu kurzu postaráme. Další informace o kurzu naleznete zde, na našich stránkách naleznete i informace o přihlášení, ceny se řídí příslušným ceníkem

Lektorkou je Ivana Dlabalová.

 

KLUB CESTOVATELŮ

Klub cestovatelů je místem setkání milovníků exotických končin - jak cestovatelů a dobrodruhů, tak obdivovatelů dálek, kteří si exotiku prohlížejí raději z pohodlí křesla. Pro aktivní i pasivní cestovatele pořádáme přednášky a besedy s obrázky z dalekých cest. Samozřejmě budou iluzi exotiky dotvářet i hudba, horké či studené nápoje a lehké občerstvení. 

Posezení cestovatelů se konají v prostorách Dětského klubu Kodymka (viz kontakt), nejsou však akcí DKK a nejsou ani určena pro děti. >> Číst dál

Program DKK o pololetních a jarních prázdninách 4.-11.2. 2011

V pátek 4. února mají školáci pololetní prázdniny, na které na Praze 6 navazují prázdniny jarní (7.-11.2.). Školka v čase prázdnin funguje beze změn, odpolední kroužky a kurzy se však nekonají.>> Číst dál

Kroužky a kurzy pokračují od února: nezapomeňte se včas přihlásit !

1. února nám začíná druhé pololetí školního roku 2010/2011 a s ním i nový běh kroužků a kurzů Dětského klubu Kodymka. Jako obvykle bude mít každý kurz i kroužek 17 lekcí, takže poslední lekce proběhne v červnu 2011. Ceny, podmínky zápisu ani termíny stávajících kroužků a kurzů se nezměnily, nový rozvrh najdete zde. Pokud na některý z kroužků či kurzů chodíte a chcete pokračovat i nadále, potvrďte, prosím, Vaši účast i v dalším pololetí a zaplaťte, prosím, kurzovné do konce ledna.>> Číst dál

Dětský klub Kodymka na Adventním zastavení u Matěje

3.-5. prosince 2010 proběhne na faře u sv. Matěje již čtvrté tradiční Adventní zastavení. Návštěvníci zde mohou načerpat vánoční atmosféru a nakoupit drobné vánoční dárky, převážně od tvůrců, kteří působí v oblasti Hanspaulky. Aby si mohli rodiče šperky, obrazy, keramiku atd. nerušeně prohlédnout či si jen tak v klidu posedět u kávy, zajišťuje zde Dětský klub Kodymka dětskou hernu vybavenou hračkami a výtvarnými potřebami. Možná přijde i morčátko či jiné zvířátko. >> Číst dál

Brazilské tance pro děvčata od 10 do 15 let

Na přání rodičů otevíráme od středy 24. listopadu kurz brazilských tanců pro děvčata od 10 do cca. 15 let.. Kurz se bude konat každou středu od 17.00 do 17.45 hodin. Lektorkou je Denisa Hladovcová.>> Číst dál

Zumba pro maminky

Abychom rozšířili program pro maminky, otevíráme od čtvrtka 25. listopadu kurz zumby. Kurz se bude konat každý čtvrtek od 9.00 do 9.45. Lektorkou je Denisa Hladovcová. Cena se řídí ceníkem kurzů DKK. Maminky, jejichž děti navštěvují jiné aktivity DKK, ocení "množstevní" a "sourozenecké" slevy. V případě potřeby po předchozí domluvě zajistíme hlídání dětí od 2 let. 

Přijďte si zumbu ve čtvrtek nezávazně vyzkoušet !

Kurzy pro rodiče s dětmi i bez dětí se rozjíždějí

Po počátečních těžkostech se kurzy pro rodiče s dětmi skutečně rozjíždějí. Na kurzu "Powerjóga" , kde cvičí maminky samy bez dětí, (pokud je třeba, o děti od 2 let se můžeme postarat) zbývají již jen dvě poslední místa.
>> Číst dál

Theme port sponsored by Duplika Web Hosting.
Domů Nahoru