O nás

V usedlosti Kodymka spolupracují dva subjekty:

-Zooškolka pro děti od 2 do 6 let, jejíž provozovatelkou a zakladatelkou fyzická osoba Veronika Kodymová

-Dětský klub Kodymka, z.ú., který se zaobírá volnočasovými, kulturně osvětovými činnostmi a příměstskými tábory

 

Oba subjekty navazují na práci Filipa Stanislava Kodyma, jenž v usedlosti Kodymka vzdělával děti již v roce 1881 ve své Feriální osadě, která tak byla prvním dětským táborem na území naší republiky. F.S.Kodym ne jen, že usiloval o vznik školek či veřejných knihoven, ale uspořádal i první dětský tábor (25 let před vznikem skautingu a 31 let před vznikem skautingu v čechách). Byl tedy něco jako otcem zakladatelem českých dětských táborů.

 

Co je to Zooškolka?

Zooškolka zajišťuje celoročně předškolní výchovu a děti ji mohou navštěvovat celoročně 1-5xtýdně dle potřeby dětí a jejich rodičů.

Zooškolka je jedinečným projektem, který umožňuje dětem vyrůstat v přátelském podnětném prostředí uprostřed přírody s domácími, exotickými i volněžijícími zvířaty. Zooškolka spravuje historickou usedlost Kodymka, kde již v roce 1881 pořádal první dětské tábory F. S. Kodym, který společně se svým přítelem Vojtou Náprstkem snili o tom, jaké by to bylo báječné, kdyby v čechách vznikly školky pro předškolní děti a věřejné knihovny.

Zooškolka využívá prvky různých alternativních či inovativních směrů, tak aby z dětí, které navštěvují Kodymku byly silné, empatické osobnosti, které ne jen, že jsou zvyklé na to, že někdo respektuje jejich názor a potřeby, ale i ony sami dokáží respektovat své přátele, lektory či rodiče.

Je nám blízká myšlenka Lesních školek, leč jsme toho názoru, že aby bylo dítě v kontaktu s přírodou nemusí se vzdát toalety, teplé vody či vyhřátých místností naší usedlosti.

Wasdorfské prvky využíváme k tomu, aby si děti uvědomily, že každá věc má svou hodnotu a je za ní spousta práce. Pozorujeme přírodu, ale i různé živly, ale netvrdíme, že svět je kulatý a hebký........Líbí se nám praktické prvky montessori, ale jsme toho názoru, že děti si mají hrát a ne "pracovat a dodržovat pracovní postupy". Pokud nám dítě vysvětlí co chce s montessori pomůckami dělat a má to nějaký smysl, např. skříň s fazolkami, hráškem či moukou se přímo nabízí k nápodobě maminky při vaření, v tu chvíli opustíme "předepsané pracovní postupy" a dáme dětem možnost si kreativně hrát.

Rozvoj kreativity, sociálního cítění, respektování druhých, schopnost mluvit o svých pocitech, umět spolupracovat, vážit si sebe, druhých, ale i sám sebe, to jsou věci, které považujeme za velmi důležité.

 

Naše škola je zařízení, které pečuje o dítě na základě živnostenského oprávnění (srovnatelné s mateřskou školou nebo dětskou skupinou).  

Naše prostory jsou kolaudované pro účely školky stavebním odborem Úřadu městské části Prahy 6, schválené Hygienickou stanicí hlavního města Prahy, platíme daně, odvádíme DPH, nečerpáme žádné dotace. Naše lektorky mají odbornou způsobilost pro práci v MŠ.

 

Co je to Dětský klub Kodymka, z.ú.?

Dětský klub Kodymka,z.ú. provozuje rozmanité kroužky, kurzy, příměstské tábory, ale i různé kulturně osvětové programy jako např. Cestovatelský klub, či příležitostné společenské akce. Dětský klub Kodymka z.ú. byl zřízen v únoru 2016. Převzal od DKK Veroniky Kodymové provozování příměstských táborů pro mladší školáky, jakož i různých volnočasových aktivity pro malé i velké a tím navazuje na feriáloní osady  Filipa Stanislava Kodyma z roku 1881.

Letos si připomeneme výročí 140 let od prvního letního tábora na území naší vlasti. Tenkrát ho pořádal F.S.Kodym na naší usedlosti již v roce 1881 (t.j. 31 let před prvním skautským táborem v Lipnici 1912). Tenkrát se táboru však říkalo Feriální osada a jezdily do ní děti z Prahy, aby se zde vzdělávaly o přírodě, ale aby společně s F.S. Kodymem absolvovaly i krátké výlety a procházky po okolí. První dětský tábor v čechách tedy pořádal F.S.Kodym ve své usedlosti Kodymka a je nám tedy velikou ctí a radostí, že na stejném místě můžeme i my (jeho rodina)pořádat dětské tábory v podobném duchu i po 140 letech.

 

Prostory usedlosti Kodymka jakož i rozlehlá zahrada jsou jakoby stvořené i pro pořádání různých kulturních i vzdělávacích akci, pro řekněme "akce komorního charakteru".

Oba subjekty užívají prostory usedlosti Kodymka po níž se oba jmenují a jsou si nápomocny nejen ve svých environmentálních projektech, ale i například tzv.spolkové činnosti atd. Dle zákona jsou ústavy (stejně jako Dětský klub Kodymka,z.ú.)zakládány za účelem provozovat činnosti užitečné pro veřejnost s tím, že „výsledky jejich činnosti jsou každému rovnocenně dostupné za předem stanovených podmínek“. Proto mají daleko lepší vyhlídky při podávání různých grantů a shánění sponzorů. Této možnosti by chtěl využít i Dětský klub Kodymka,z.ú. k získání dalších zdrojů, které by pomohly náročné volnočasové i kulturní a vzdělávací aktivity financovat a otevřely by tak další možnosti realizace nových projektů. Téměř jediným naším sponzorem je Zooškolka Veroniky Kodymové, která hradí většinu provozu Dětského klubu Kodymka,z.ú.

 

 

 

 

 

Kontakt na Zooškolku Dětského klubu Kodymka:

Zooškolka Dětský klub Kodymka

 Provozuje fyzická osoba: Veronika Kodymová

 Na Fišerce 19/19,

160 00 Praha 6 

Tel.: 739 657 535
E-mail: info [at] kodymka [dot] cz (info [at] kodymka [dot] cz) 

IČO: 87268647
DIČ: CZ 7654302084
Číslo účtu: 43-4787270247/0100 (KB) 

 

Kontakt na volnočasové aktivity a příměstské tábory Dětského klubu Kodymka,z.ú.:

Dětský klub Kodymka, zapsaný ústav

Na Fišerce 19/19

160 00 Praha 

e-mail: info [at] kodymka [dot] cz (info [at] kodymka [dot] cz) 

IČ:04818725

Nejsme plátci DPH

Číslo účtu je 115-2007120207/0100

telefon: 739657535, 604456913 

 

 

BABY ELF - angličtina s rodilým mluvčím

Od 4. října začne v DKK kurz angličtiny BABY ELF pro děti od 4 let, který povedou rodilí mluvčí s pedagogickým vzděláním. Kurz sestává ze 16 lekcí po třech vyučovacích hodinách. Protože tento kurz pro nás zajišťuje občanské sdružení RIVENHILL ALLIANCE,  není jeho cena zahrnuta do školkovného.>> Číst dál

Výtvarná dílna

Novou podobu a novou vedoucí - Johanu Kabátkovou - dostává od 20. září výtvarný kroužek. Děti si zde budou moci samy vyrobit například i "sezónní" produkty jako jsou adventní věnce, vánoční ozdoby, velikonoční vajíčka či pomlázky, ale hlavně se seznámí s prací s rúznými materiály. Radost z tvorby a z krásných i užitečných výrobků bude odměnou pro všechny. Více informací o výtvarné dílně naleznetezde

Rozvrh pro 1. pololetí školního roku 2011/2012

Aktuální rozvrh školky, zájmových kroužků a kurzů jakož i aktivit pro rodiče s dětmi i bez dětí, které pořádá  Dětský klub Kodymka naleznete zde.  Přichystali jsme řadu novinek - pro děti ze školky například angličtinu s rodilým mluvčím  BABY ELF. Přibyly některé kroužky a kurzy, naopak například capoeiru (z důvodů dlouhodobé poúrazové rehabilitace lektorky) letos bohužel neotevíráme. Kroužky začínají od středy 14. září, pondělní kroužky proběhnou poprvé 19.9. a úterní 20.9.>> Číst dál

Školka v prvním pololetí školního roku 2011/2012

1. září nám zase začíná školní rok. Ve školce se sejdou děti, které k nám již chodily, s dětmi nově přihlášenými. Podle přihlášek se zdá, že kapacita školky je prakticky naplněna, zejména v některých dnech. Nyní očekáváme, že rodiče potvrdí přihlášení dětí zaplacením školkovného  do 31.VIII. a že děti v září skutečně nastoupí. Je však možné, že některé z dětí se dostanou do státních školek a že se tudíž několik míst u nás ještě uvolní.>> Číst dál

29. - 31. VIII 2011: Ahoj prázdniny!

Dětem, které už se vrátili z prázdnin, bychom poslední tři dny před začátkem školy rádi zpříjemnili zajímavým programem:

Pondělí 29.VIII: Celodenní VÝLET DO PRAŽSKÉ ZOOLOGICKÉ ZAHRADY. Dostaneme se tam přívozem z Podbaby do Podhoří, cestou si budeme všímat života na řece (vodní ptactvo, plazi, raci).  Oběd v Zoo.>> Číst dál

8.-12.VIII. 2011: Letem světem II

V pondělí 8. srpna začíná druhý cyklus příměstského tábora „Letem světem“. Program bude velice pestrý a bohatý:
 
Pondělí: Povíme si, co to je „svět“, jak vypadá, podíváme se na glóbus, vysvětlíme si, proč je tak barevný a čím se liší jednotlivé části světa. Ukážeme si, kde je poušť, kde prales, hory,nížiny, řeky… Seznámíme se s různými národy, jejich kulturou, hudbou a třeba i kuchyní. Vyrobíme si vlastní mapu světa.
>> Číst dál

1.-5. VIII. 2011: Chovatelský týden II

Prázdninová školka

Dětský klub Kodymka je v provozu po celý rok mimo státní svátky. V době letních prázdnin je v provozu jak školka pro děti ve věku 2-6 let , tak příměstské tábory pro 6-10 leté děti. Příměstské tábory jsou tématické; pokud i mladší děti mají o určitý program zájem a pokud jsou schopny udržet krok se školáky, mohou se také zapojit.>> Číst dál

25.-27.7.: Letem světem I

Během pěti dnů procestujeme pět světadílů. Formou hry se seznámíme s jejich největšími divy, historickými událostmi, ale také s běžným životem tamních obyvatel. Začínáme v kolébce života ? Africe. 
 
A F R I K A 
Zde si ukážeme, jak složité je pro některé lidi obstarat si pitnou vodu a  vyzkoušíme si to na vlastní kůži.  Zahrajeme si hru, kterou běžně hrají děti v Kongu. 
Zanecháme své otisky v písku pouštních dun. 
 
A U S T R Á L I E >> Číst dál

18.-22.7.Hudebně pohybový tábor

Týdenní program pro děvčata i chlapce do cca.10 let, kteří mají rádi pohyb - tanec a hry a také hudbu. Bližší informace naleznete zde.


Theme port sponsored by Duplika Web Hosting.
Domů Nahoru