O nás

V usedlosti Kodymka spolupracují dva subjekty:

-Zooškolka pro děti od 2 do 6 let, jejíž provozovatelkou a zakladatelkou fyzická osoba Veronika Kodymová

-Dětský klub Kodymka, z.ú., který se zaobírá volnočasovými, kulturně osvětovými činnostmi a příměstskými tábory

 

Oba subjekty navazují na práci Filipa Stanislava Kodyma, jenž v usedlosti Kodymka vzdělával děti již v roce 1881 ve své Feriální osadě, která tak byla prvním dětským táborem na území naší republiky. F.S.Kodym ne jen, že usiloval o vznik školek či veřejných knihoven, ale uspořádal i první dětský tábor (25 let před vznikem skautingu a 31 let před vznikem skautingu v čechách). Byl tedy něco jako otcem zakladatelem českých dětských táborů.

 

Co je to Zooškolka?

Zooškolka zajišťuje celoročně předškolní výchovu a děti ji mohou navštěvovat celoročně 1-5xtýdně dle potřeby dětí a jejich rodičů.

Zooškolka je jedinečným projektem, který umožňuje dětem vyrůstat v přátelském podnětném prostředí uprostřed přírody s domácími, exotickými i volněžijícími zvířaty. Zooškolka spravuje historickou usedlost Kodymka, kde již v roce 1881 pořádal první dětské tábory F. S. Kodym, který společně se svým přítelem Vojtou Náprstkem snili o tom, jaké by to bylo báječné, kdyby v čechách vznikly školky pro předškolní děti a věřejné knihovny.

Zooškolka využívá prvky různých alternativních či inovativních směrů, tak aby z dětí, které navštěvují Kodymku byly silné, empatické osobnosti, které ne jen, že jsou zvyklé na to, že někdo respektuje jejich názor a potřeby, ale i ony sami dokáží respektovat své přátele, lektory či rodiče.

Je nám blízká myšlenka Lesních školek, leč jsme toho názoru, že aby bylo dítě v kontaktu s přírodou nemusí se vzdát toalety, teplé vody či vyhřátých místností naší usedlosti.

Wasdorfské prvky využíváme k tomu, aby si děti uvědomily, že každá věc má svou hodnotu a je za ní spousta práce. Pozorujeme přírodu, ale i různé živly, ale netvrdíme, že svět je kulatý a hebký........Líbí se nám praktické prvky montessori, ale jsme toho názoru, že děti si mají hrát a ne "pracovat a dodržovat pracovní postupy". Pokud nám dítě vysvětlí co chce s montessori pomůckami dělat a má to nějaký smysl, např. skříň s fazolkami, hráškem či moukou se přímo nabízí k nápodobě maminky při vaření, v tu chvíli opustíme "předepsané pracovní postupy" a dáme dětem možnost si kreativně hrát.

Rozvoj kreativity, sociálního cítění, respektování druhých, schopnost mluvit o svých pocitech, umět spolupracovat, vážit si sebe, druhých, ale i sám sebe, to jsou věci, které považujeme za velmi důležité.

 

Naše škola je zařízení, které pečuje o dítě na základě živnostenského oprávnění (srovnatelné s mateřskou školou nebo dětskou skupinou).  

Naše prostory jsou kolaudované pro účely školky stavebním odborem Úřadu městské části Prahy 6, schválené Hygienickou stanicí hlavního města Prahy, platíme daně, odvádíme DPH, nečerpáme žádné dotace. Naše lektorky mají odbornou způsobilost pro práci v MŠ.

 

Co je to Dětský klub Kodymka, z.ú.?

Dětský klub Kodymka,z.ú. provozuje rozmanité kroužky, kurzy, příměstské tábory, ale i různé kulturně osvětové programy jako např. Cestovatelský klub, či příležitostné společenské akce. Dětský klub Kodymka z.ú. byl zřízen v únoru 2016. Převzal od DKK Veroniky Kodymové provozování příměstských táborů pro mladší školáky, jakož i různých volnočasových aktivity pro malé i velké a tím navazuje na feriáloní osady  Filipa Stanislava Kodyma z roku 1881.

Letos si připomeneme výročí 140 let od prvního letního tábora na území naší vlasti. Tenkrát ho pořádal F.S.Kodym na naší usedlosti již v roce 1881 (t.j. 31 let před prvním skautským táborem v Lipnici 1912). Tenkrát se táboru však říkalo Feriální osada a jezdily do ní děti z Prahy, aby se zde vzdělávaly o přírodě, ale aby společně s F.S. Kodymem absolvovaly i krátké výlety a procházky po okolí. První dětský tábor v čechách tedy pořádal F.S.Kodym ve své usedlosti Kodymka a je nám tedy velikou ctí a radostí, že na stejném místě můžeme i my (jeho rodina)pořádat dětské tábory v podobném duchu i po 140 letech.

 

Prostory usedlosti Kodymka jakož i rozlehlá zahrada jsou jakoby stvořené i pro pořádání různých kulturních i vzdělávacích akci, pro řekněme "akce komorního charakteru".

Oba subjekty užívají prostory usedlosti Kodymka po níž se oba jmenují a jsou si nápomocny nejen ve svých environmentálních projektech, ale i například tzv.spolkové činnosti atd. Dle zákona jsou ústavy (stejně jako Dětský klub Kodymka,z.ú.)zakládány za účelem provozovat činnosti užitečné pro veřejnost s tím, že „výsledky jejich činnosti jsou každému rovnocenně dostupné za předem stanovených podmínek“. Proto mají daleko lepší vyhlídky při podávání různých grantů a shánění sponzorů. Této možnosti by chtěl využít i Dětský klub Kodymka,z.ú. k získání dalších zdrojů, které by pomohly náročné volnočasové i kulturní a vzdělávací aktivity financovat a otevřely by tak další možnosti realizace nových projektů. Téměř jediným naším sponzorem je Zooškolka Veroniky Kodymové, která hradí většinu provozu Dětského klubu Kodymka,z.ú.

 

 

 

 

 

Kontakt na Zooškolku Dětského klubu Kodymka:

Zooškolka Dětský klub Kodymka

 Provozuje fyzická osoba: Veronika Kodymová

 Na Fišerce 19/19,

160 00 Praha 6 

Tel.: 739 657 535
E-mail: info [at] kodymka [dot] cz (info [at] kodymka [dot] cz) 

IČO: 87268647
DIČ: CZ 7654302084
Číslo účtu: 43-4787270247/0100 (KB) 

 

Kontakt na volnočasové aktivity a příměstské tábory Dětského klubu Kodymka,z.ú.:

Dětský klub Kodymka, zapsaný ústav

Na Fišerce 19/19

160 00 Praha 

e-mail: info [at] kodymka [dot] cz (info [at] kodymka [dot] cz) 

IČ:04818725

Nejsme plátci DPH

Číslo účtu je 115-2007120207/0100

telefon: 739657535, 604456913 

 

 

20-24. srpna: Hudební příměstský tábor na Kodymce

23.-27. července: Letem světem I

Příměstský tábor „Letem světem“ proběhne o letošních prázdninách ve dvou turnusech.  >> Číst dál

9.-13. července: Chovatelský týden I

„Chovatelský týden“ pořádáme letos v rámci příměstských táborů DKK již třetím rokem. Letos proběhnou celkem tři turnusy. Program je sestaven z témat, která se osvědčila v minulých létech, avšak  každá repríza je ve skutečnosti premiérou, protože situace je pokaždé jiná a nic nelze zopakovat tak, aby to bylo stejné. Kromě toho jsme přichystali i několik novinek a překvapení.>> Číst dál

Velká novinka: na Kodymce máme maličká kůzlátka !

Ke svému třetímu výročí dostal Dětský klub Kodymka úžasný dárek: 26. června 2012 se po týdnech očekávání do domečku s ohrádkou vedle našeho hřiště konečně nastěhovala dvě kůzlátka. Jsou jim dva měsíce, velká jsou asi jako králík na vyšších nohou. Ještě trochu vyrostou, ale protože příslušejí k plemeni holandských zakrslých koz a to k formě, která je ještě menší než malá, nikdy z nich veliké kozy nebudou. Strakatá kozička, která se projevuje jako šéfová, se jmenu je Skara a černá, které za ní všude chodí, je Bíra.>> Číst dál

16.-20.7.2012: Příměstský tábor s angličtinou Helen Doron v DKK

 Zveme vaše děti na příměstský tábor s angličtinou Helen Doron EarlyEnglish, který pořádá Jazyková škola pro děti s.r.o. v příjemném prostředí historické usedlosti Kodymka nedaleko vašeho domova.>> Číst dál

Zájezd do Zájezda 19.VI. a 27.VI - fotografie v naší fotogalerii

Zájezd úterního i středečního kroužku do Zooparku Zájezd byl velice úspěšný. Pár obrázků naleznete ve fotogalerii chovatelského kroužku.>> Číst dál

Letní příměstské prázdninové tábory pro školáky

Dětský klub Kodymka je otevřen po celý rok, tedy i v době školních prázdnin.  O hlavních prázdninách se DKK navíc otevírá i mladším školákům (věk cca. 6-12 let), pro které pořádáme týdenní tématické příměstské letní tábory - "Hudební", "Chovatelský týden" a "Letem světem".  Vedle hlavních témat - hudby, zvířat a cestování - vždy zbyde dost času na hry, fyzické aktivity i relaxaci, pokud možno venku na zahradě, budeme jezdit na výlety.>> Číst dál

Kroužky a kurzy ve II. pololetí školního roku 2011/2012

Všechny kroužky a kurzy, které v DKK probíhají, budou pokračovat i ve 2. pololetí letošního školního roku, tedy od února do června 2012.  Termíny konání se nemění. Noví zájemci by se měli přihlásit co nejdříve. Kroužky a kurzy se platí předem, je možné též zaplatit v hotovosti při nástupu na první lekci nového pololetí, ceník naleznete zde.  Některé kroužky a kurzy byly v prvním pololetí zcela obsazené a nové zájemce můžeme přijmout pouze pokud se nějaká místa uvolní.>> Číst dál

Vánoční a novoroční svátky

V pátek začaly vánoční prázdniny, ale několik dětí ještě na Kodymku přišlo. O vánocích chtějí být rodiče se svými dětmi, a tak o nabízenou prázdninovou školku od 27. do 30. prosince neprojevil nikdo zájem, v DKK bude tudíž zavřeno. Školku opět otevřeme až 2. ledna 2012. Pondělí je však posledním dnem prázdnin, takže se nekonají odpolední kroužky a kursy. Úterý 3. ledna 2012 bude již běžným školním dnem a Dětský klub Kodymka bude v plném provozu.>> Číst dál

Ceník pro rok 2012

Od 1. ledna se v České republice zvyšuje DPH. Jelikož je Dětský klub Kodymka plátcem DPH a protože již více než dva a půl roku jedeme na původní "zaváděcí" ceny, nemůžeme zvýšení daně kompenzovat a nezbývá nám než ceny pobytu v DKK mírně  zvýšit - viz ceník školkovného i ceník kroužků a kurzů pro rok 2012. Vekeré slevy, zvýhodnění sourozenců atd. zůstává i nadále v platnosti, poměr mezi cenou a úrovní poskytovaných služeb je i nadále nejvyšší, jak je vůbec možné.>> Číst dál


Theme port sponsored by Duplika Web Hosting.
Domů Nahoru