O nás

V usedlosti Kodymka spolupracují dva subjekty:

-Zooškolka pro děti od 2 do 6 let, jejíž provozovatelkou a zakladatelkou fyzická osoba Veronika Kodymová

-Dětský klub Kodymka, z.ú., který se zaobírá volnočasovými, kulturně osvětovými činnostmi a příměstskými tábory

 

Oba subjekty navazují na práci Filipa Stanislava Kodyma, jenž v usedlosti Kodymka vzdělával děti již v roce 1881 ve své Feriální osadě, která tak byla prvním dětským táborem na území naší republiky. F.S.Kodym ne jen, že usiloval o vznik školek či veřejných knihoven, ale uspořádal i první dětský tábor (25 let před vznikem skautingu a 31 let před vznikem skautingu v čechách). Byl tedy něco jako otcem zakladatelem českých dětských táborů.

 

Co je to Zooškolka?

Zooškolka zajišťuje celoročně předškolní výchovu a děti ji mohou navštěvovat celoročně 1-5xtýdně dle potřeby dětí a jejich rodičů.

Zooškolka je jedinečným projektem, který umožňuje dětem vyrůstat v přátelském podnětném prostředí uprostřed přírody s domácími, exotickými i volněžijícími zvířaty. Zooškolka spravuje historickou usedlost Kodymka, kde již v roce 1881 pořádal první dětské tábory F. S. Kodym, který společně se svým přítelem Vojtou Náprstkem snili o tom, jaké by to bylo báječné, kdyby v čechách vznikly školky pro předškolní děti a věřejné knihovny.

Zooškolka využívá prvky různých alternativních či inovativních směrů, tak aby z dětí, které navštěvují Kodymku byly silné, empatické osobnosti, které ne jen, že jsou zvyklé na to, že někdo respektuje jejich názor a potřeby, ale i ony sami dokáží respektovat své přátele, lektory či rodiče.

Je nám blízká myšlenka Lesních školek, leč jsme toho názoru, že aby bylo dítě v kontaktu s přírodou nemusí se vzdát toalety, teplé vody či vyhřátých místností naší usedlosti.

Wasdorfské prvky využíváme k tomu, aby si děti uvědomily, že každá věc má svou hodnotu a je za ní spousta práce. Pozorujeme přírodu, ale i různé živly, ale netvrdíme, že svět je kulatý a hebký........Líbí se nám praktické prvky montessori, ale jsme toho názoru, že děti si mají hrát a ne "pracovat a dodržovat pracovní postupy". Pokud nám dítě vysvětlí co chce s montessori pomůckami dělat a má to nějaký smysl, např. skříň s fazolkami, hráškem či moukou se přímo nabízí k nápodobě maminky při vaření, v tu chvíli opustíme "předepsané pracovní postupy" a dáme dětem možnost si kreativně hrát.

Rozvoj kreativity, sociálního cítění, respektování druhých, schopnost mluvit o svých pocitech, umět spolupracovat, vážit si sebe, druhých, ale i sám sebe, to jsou věci, které považujeme za velmi důležité.

 

Naše škola je zařízení, které pečuje o dítě na základě živnostenského oprávnění (srovnatelné s mateřskou školou nebo dětskou skupinou).  

Naše prostory jsou kolaudované pro účely školky stavebním odborem Úřadu městské části Prahy 6, schválené Hygienickou stanicí hlavního města Prahy, platíme daně, odvádíme DPH, nečerpáme žádné dotace. Naše lektorky mají odbornou způsobilost pro práci v MŠ.

 

Co je to Dětský klub Kodymka, z.ú.?

Dětský klub Kodymka,z.ú. provozuje rozmanité kroužky, kurzy, příměstské tábory, ale i různé kulturně osvětové programy jako např. Cestovatelský klub, či příležitostné společenské akce. Dětský klub Kodymka z.ú. byl zřízen v únoru 2016. Převzal od DKK Veroniky Kodymové provozování příměstských táborů pro mladší školáky, jakož i různých volnočasových aktivity pro malé i velké a tím navazuje na feriáloní osady  Filipa Stanislava Kodyma z roku 1881.

Letos si připomeneme výročí 140 let od prvního letního tábora na území naší vlasti. Tenkrát ho pořádal F.S.Kodym na naší usedlosti již v roce 1881 (t.j. 31 let před prvním skautským táborem v Lipnici 1912). Tenkrát se táboru však říkalo Feriální osada a jezdily do ní děti z Prahy, aby se zde vzdělávaly o přírodě, ale aby společně s F.S. Kodymem absolvovaly i krátké výlety a procházky po okolí. První dětský tábor v čechách tedy pořádal F.S.Kodym ve své usedlosti Kodymka a je nám tedy velikou ctí a radostí, že na stejném místě můžeme i my (jeho rodina)pořádat dětské tábory v podobném duchu i po 140 letech.

 

Prostory usedlosti Kodymka jakož i rozlehlá zahrada jsou jakoby stvořené i pro pořádání různých kulturních i vzdělávacích akci, pro řekněme "akce komorního charakteru".

Oba subjekty užívají prostory usedlosti Kodymka po níž se oba jmenují a jsou si nápomocny nejen ve svých environmentálních projektech, ale i například tzv.spolkové činnosti atd. Dle zákona jsou ústavy (stejně jako Dětský klub Kodymka,z.ú.)zakládány za účelem provozovat činnosti užitečné pro veřejnost s tím, že „výsledky jejich činnosti jsou každému rovnocenně dostupné za předem stanovených podmínek“. Proto mají daleko lepší vyhlídky při podávání různých grantů a shánění sponzorů. Této možnosti by chtěl využít i Dětský klub Kodymka,z.ú. k získání dalších zdrojů, které by pomohly náročné volnočasové i kulturní a vzdělávací aktivity financovat a otevřely by tak další možnosti realizace nových projektů. Téměř jediným naším sponzorem je Zooškolka Veroniky Kodymové, která hradí většinu provozu Dětského klubu Kodymka,z.ú.

 

 

 

 

 

Kontakt na Zooškolku Dětského klubu Kodymka:

Zooškolka Dětský klub Kodymka

 Provozuje fyzická osoba: Veronika Kodymová

 Na Fišerce 19/19,

160 00 Praha 6 

Tel.: 739 657 535
E-mail: info [at] kodymka [dot] cz (info [at] kodymka [dot] cz) 

IČO: 87268647
DIČ: CZ 7654302084
Číslo účtu: 43-4787270247/0100 (KB) 

 

Kontakt na volnočasové aktivity a příměstské tábory Dětského klubu Kodymka,z.ú.:

Dětský klub Kodymka, zapsaný ústav

Na Fišerce 19/19

160 00 Praha 

e-mail: info [at] kodymka [dot] cz (info [at] kodymka [dot] cz) 

IČ:04818725

Nejsme plátci DPH

Číslo účtu je 115-2007120207/0100

telefon: 739657535, 604456913 

 

 

Mgr. Kristýna Králová

(*1985) vystudovala pedagogickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni, obor výtvarná výchova a německý jazyk pro střední školy.

Během své praxe na vysoké škole začala vyučovat výtvarnou výchovu na gymnáziu Nad Štolou v Praze, kde se věnovala výtvarným projektům pro svou diplomovou práci s názvem "Grafický projev na SŠ". V současné době je zaměstnaná jako profesorka německého jazyka a výtvarné výchovy na soukromém gymnáziu Arcus na Praze 9.>> Číst dál

Jarní a velikonoční prázdniny a státní svátky

Od 18. do 22. února máme na Praze 6 jarní prázdniny. Školky se prázdniny nijak zvlášť nedotknou, bude v provozu jako obvykle, pouze některé dopolední kroužky (angličtina Baby Elf, keramika, flétna...) se nebudou konat a děti budou mít náhradní program. Všechny odpolední kroužky v prázdninovém týdnu odpadají.>> Číst dál

Novinka: kurz kresby a malby pro děti od 11 let

Máte doma malého Vincenta van Gogha nebo Mikoláše Alše ?

Jste sami kreativní a máte zájem rozvíjet svou zálibu ?

Připravujete se na talentové zkoušky ?

Pro všechny z Vás otevíráme v březnu 2013 v Dětském klubu Kodymka nový kurz kresby a malby !>> Číst dál

Divadelní kroužek se vrací

Po dvouleté přestávce znovu otevíráme divadelní kroužek Kamily Sedláčkové pro předškoláky i mladší školáky. Kroužek, jehož náplní jsou písničky,pohádky, scénky i nácvik opravdového divadla byl jedním z prvních kroužků Dětského klubu Kodymka, měl veliký úspěch - Kamila to s dětmi opravdu umí a všichni si společně užili spoustu legrace. Bohužel jsme z důvodů velké zaneprázdněnosti lektorky museli divadelní aktivity přerušit.>> Číst dál

Chovatelský kroužek: začíná jarní běh

Vstupujeme do 2. pololetí a tak, podobně jako u všech ostatních kroužků, začíná 5. a 6. února nový běh chovatelského kroužku. Jarní běh, během kterého zimní počasí postupně přechází v letní, skýtá mnoho možností pro zajímavá pozorování a vzrušující zážitky a samozřejmě také bezprostřední kontakt s našimi zvířaty. Stejně jako v minulém pololetí se kroužek koná vždy v úterý a ve středu od 15:30 h. Stále je možnost se přihlásit, v obou turnusech ještě máme několik volných míst. 

ANGLIČTINA BABY ELF: nový běh od 22. ledna

Angličtina s rodilou mluvčí "BABY ELF", které se mohou zůčastnit jak děti ze školičky DKK, tak i další děti ve věku od 4 do 6 let, si získává stále větší oblibu. Na výuku BABY ELF navazuje výuka v programu "Angličtina napříč předměty" v ZŠ Hanspaulka. Výuka angličtiny v rozsahu 3 vyučovacích hodin se koná v DKK každé úteý od 9:00 do 10:15. Podzimní kurz končí 15. ledna a hned od 22. ledna  pokračuje kurz další. Přihlášku naleznete zde.

Novinka: pohybový kroužek pro malé slečny

Již 12. září rozjíždíme nový kurz, určený především pro děvčata od cca. 6 do cca. 10 let. Pohybový kroužek pro malé slečny se koná každou středu od 15:30 hodin, vede jej Alena Michalová.

Angličtina BABY ELF

Od 18. září opět otevíráme kurz angličtiny BABY ELF pro děti od 4 let, který povedou rodilí mluvčí s pedagogickým vzděláním. Kurz se bude konat každé úterý od 9.00 hodin. Sestává ze 16 lekcí po třech vyučovacích hodinách. Protože tento kurz pro nás zajišťuje občanské sdružení RIVENHILL ALLIANCE,  není jeho cena zahrnuta do školkovného. Kurzovné se platí na celý kurz předem, ceny v ceníku.
>> Číst dál

Co je nového ve školce

Školka Dětského klubu Kodymka je v provozu o prázdninách i ve školním roce. Akorát děti se nám na začátku nového školního roku hodně vymění - ty starší se stávají předškoláky a odcházejí do státních školek nebo do školy. A přicházejí nám děti nové. Některé z nich jsou v září ještě s rodiči na dovolené nebo někde u babičky a přijdou až se vlády nad počasím definitivně chopí podzim.>> Číst dál

Odpolední kroužky a kurzy - nový rozvrh

Prázdniny nám skončily, děti musí do školy...ale odpoledne se mohou sejít s kamarády na kroužcích a kursech Dětského klubu Kodymka. Stejnětak se opět otevřou kurzy pro matky s dětmi i bez dětí. Aktuální rozvrh odpoledních kroužků a kurzů i  další informace naleznete zde. jako první zahájí ve středu 12. září chovatelský kroužek. První úterní chovatelský kroužek proběhne až 18.>> Číst dál


Theme port sponsored by Duplika Web Hosting.
Domů Nahoru